Korona - samleside: Tiltak, avtaler og veiledninger som har betydning for Deltas medlemmer

Samlet oversikt over tiltak, forskrifter, avtaler og interne veiledninger av betydning for Deltas medlemmer i forbindelse med koronautbruddet.

Oversikten oppdateres løpende.

Oversikt nasjonale tiltak innført av norske myndigheter

KS-området (kommunene)

Spekter - spesialisthelsetjenesten (område 10, 11 og 13)

KS Bedrift - Samfunnsbedriftene

Partene i Bedriftsavtalen og Energiavtale 1 ble 19.03.2020 enige om unntak fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 i forbindelse med koronapandemien. Se avtaler og protokoll nedenfor.

Private barnehager: PBL, FUS, Norlandiabarnehagene