Selvstendig næringsdrivende og må stenge på grunn av korona?

Fotterapeauter som er selvstendig næringsdrivende er blant yrkesgruppene i Delta som er pålagt av helsemyndighetene å stenge for å stoppe spredning av Covid-19.
Fotterapeauter som er selvstendig næringsdrivende er blant yrkesgruppene i Delta som er pålagt av helsemyndighetene å stenge for å stoppe spredning av Covid-19. Foto: Colourbox

For å stoppe spredning av Covid-19 pålegger Helsedirektoratet fra og med 16. mars en rekke virksomheter å stenge.

Både for å stoppe spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige- helse og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven paragraf 4-1 andre ledd vedtak om stengning (PDF) av disse virksomhetene i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten.

Disse yrkesutøverne er pålagt å stenge:

 • Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Optikere
 • Fotterapeuter
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
 • Virksomheter som utfører alternativ behandling i)
 • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere med videre.

Helsedirektoratets stengningspålegg (PDF) gjelder med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern.

Hvem berøres i Delta?

Delta har flere medlemsgrupper som utøver helsehjelp innenfor offentlig tjenesteyting og som  er selvstendig næringsdrivende. Disse medlemsgruppene er omfattet av Helsedirektoratets stengningsvedtak:

 • Fotterapeuter
 • Tannpleiere
 • Audiografer
 • Privatpraktiserende aktivitører
 • Privatpraktiserende hjemmehjelpere
 • Personlige assistenter
 • Noen kulturarbeidere

Ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Stortinget vedtok mandag 16. mars krisetiltak for de mange selvstendige næringsdrivende og frilansere som mister inntekt som følge av koronakrisen. Vedtaket innebærer at disse nå får en midlertidig inntektssikring fra NAV tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 600.000 kroner (6G). Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. 

Forslagene vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningene.

Se informasjon fra Stortinget (PDF)

NAV lover å følge opp, men ber om tålmodighet

På en pressekonferanse mandag ettermiddag forsikret NAV at de nå er åpne og tilgjengelige og at de jobber med å følge opp Stortingets vedtak for å «sikre at folk har inntekt».

NAV varslet at det kan bli økt ventetid og at publikum bør være tålmodige. NAV ber om at de som kan gjør bruk av de selvbetjente løsningene du finner på nav.no. Her ligger det informasjon til deg som er selvstendig næringsdrivende eller frilanser

‑ Det jobbes på høytrykk, sa arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Følg helsemyndighetenes råd

Hvis du er i tvil om pålegg om stenging gjelder deg og din virksomhet må du ta kontakt med helsemyndighetene og følge rådene som er gitt i din kommune.

Se blant annet:

Deltas medlemstilbud om privat advokathjelp

Driver du eget foretak, kan det oppstå behov for hjelp fra advokat i forbindelse med korona. Delta har en avtale med et privat advokatkontor som kan bistå våre medlemmer med juridiske problemer.