Delta krever ekstra korona-tillegg i kommunesektoren

Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen har sendt krav om koronatillegg til KS og flere andre arbeidsgiverorganisasjoner.
Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen har sendt krav om koronatillegg til KS og flere andre arbeidsgiverorganisasjoner. Foto: Nadia Frantsen

Etter å ha fått på plass ekstra koronatillegg i Spekter Helse krever Delta kompensasjon for helsepersonell, barnehageansatte og andre viktige yrkesgrupper som får økt arbeidsbelastning i kommunesektoren som følge av pandemien.

- Mange ansatte vil oppleve økt belastning med flere, lengre og mer krevende vakter.  Denne merbelastningen må anerkjennes og kompenseres med økte tillegg, sier Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen.  

- I disse spesielle tider er det mange yrkesgrupper som gjør et ekstraordinært løft i den store felles innsatsen mot koronaviruset. Mange har fått økt arbeidsbelastning, hyppigere helge og nattarbeid, lengre vakter og utstrakt overtidsbelastning. Det er naturlig, rettferdig og nødvendig at dette kompenseres, sier Deltas forbundsleder.
 

Krav til flere arbeidsgiverorganisasjoner

- Det er naturlig at det er et fokus mot helseansatte, og vi vil i tillegg trekke frem de som jobber med barn og unge. Ansatte i barnehage og aktivitetsskole/skolefritidsordning vil være viktig grupper nå som samfunnet etter hvert åpner opp igjen sakte men sikkert. Deltas medlemmer i alle sine ulike funksjoner gjør at kommunene kan levere gode tjenester til sine innbyggere 24/7, også i disse ekstraordinære tider, understreker hun.

Delta har sendt krav om økte tillegg til arbeidsgiverorganisasjonen KS og likelydende krav til Virke/HUK, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), FUS og Oslo Kommune.