Tillitsvalgte i Virke/HUK: Felleserklæring, avtaler og protokoller i forbindelse med koronapandemien

Virke og arbeidstakerorganisasjonene har en tydelig oppfordring til alle landets arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte: Snakk sammen slik at vi i fellesskap kan bidra til å finne gode løsninger i den krisen vi befinner oss i.

Virke og arbeidstakerorganisasjonene kom 19. mars med en felles uttalelse om organiseringen av arbeidet under pandemien. Felleserklæringen omfatter alle Virkes medlemsvirksomheter innenfor:

Se også inngåtte avtaler nedenfor: