Tariffområde Spekter: Enighet om å utsette hovedoppgjøret

Arbeidsgiverforeningen Spekter og arbeidstakerorganisasjonene er enige om å utsette hovedoppgjøret for alle virksomheter i Spekter-området. Alle overenskomster prolongeres derfor til 15. september.

Dette skjer som en følge av at frontfagsoppgjøret nå er utsatt som en konsekvens av korona-utbruddet.

Partene kommer tilbake til dato for oppstart av hovedoppgjøret og legger til grunn at dette skjer når forhandlingene i frontfaget er ferdig.

Med mindre de sentrale parter blir enige om annet prolongeres alle overenskomster til 15. september 2020.

De prolongerte overenskomstene utløper uten ny oppsigelse per 15. september 2020.

Protokoll - utsettelse av hovedoppgjøret 2020