I slutten av november skal Deltas kongress velge nytt hovedstyre for fire år. Bli kjent med kandidatene.

To kvinner er kandidater til nestledervervet i Delta. Om få dager presenterer valgkomiteen sin innstilling. Siste uke i november velger Deltas kongress det nye hovedstyret.

{{article.preface}}