PBL og Delta : - Stor vilje til å bidra i samfunnsdugnaden

-  Jeg vil gi honnør til alle de som allerede legger ned en ekstra stor innsats i de private barnehagene disse dagene, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen.
- Jeg vil gi honnør til alle de som allerede legger ned en ekstra stor innsats i de private barnehagene disse dagene, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen. Foto: CF Wesenberg

Partene i PBL har 25. mars blitt enige om en felles uttalelse på bakgrunn av koronapandemien.

Det er arbeidstakerorganisasjonene Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), og som står bak felleserklæringen.

LAST NED: Felleserklæring koronapandemi (pdf)

Partene opplever at det er stor vilje i sektoren til å bidra. Men det er også enighet om at det ikke skal være behov for permitteringer i barnehagene.

Selv om alle landets barnehager i utgangspunktet er stengt, skal barnehager holde åpent for barn av ansatte ved kritiske samfunnsfunksjoner, og for barn med særlige omsorgsbehov.

- Honnør til alle de som bidrar

- Jeg vil gi honnør til alle de som allerede legger ned en ekstra stor innsats i barnehagene disse dagene, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen.

Den pågående pandemien med smitte av koronavirus, og de omfattende tiltakene som er innført for å begrense smittespredningen, påvirker oss alle. 

- Som offentlig finansiert velferdstjeneste har de private barnehagene et særskilt ansvar for å være en del av løsningen i denne store samfunnsdugnaden, sier Ellefsen.

Barnehagene har en nøkkelrolle med tanke på å ivareta barn i den krisen landet er i, og i arbeidet med å få hjulene til å gå rundt i de kristiske samfunnsfunksjonene.

Klare til å ta ansvaret

Partene erkjenner at pandemien og tiltakene vil sette barnehagene og de ansatte på nye og store prøver i tiden som kommer.

- Dette er et ansvar barnehageeierne, tillitsvalgte og de ansatte er klare til å ta, sier Ellefsen.