PBL: Avtale om arbeidstidsordninger i forbindelse med korona

-  Ordningen med turnus i barnehagene er begrenset til behov som oppstår i forbindelse med koronapandemien, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen.
-  Ordningen med turnus i barnehagene er begrenset til behov som oppstår i forbindelse med koronapandemien, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen.

31. mars ble det inngått en rammeavtale om arbeidstid mellom partene i PBL-området i forbindelse med koronapandemien. Avtalen gir mulighet for utvidet åpningstid i barnehagene, og gjelder blant annet utvidet arbeidstid, arbeid på helge- og høytidsdager, overtid, varslingsfrister og kompensasjon.

– Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak. Delta tar ansvar og vil gjøre vårt for å bidra i den nasjonale dugnaden mot pandemien, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen.

For Delta har det vært viktig at overgangen fra dagarbeidstid til turnus skal baseres på frivillighet. Alle endringer skal drøftes med de tillitsvalgte og det skal foretas en forsvarlighetsvurdring knyttet til lange vakter og de ansattes helse. Partene understreker også viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser lokalt, slik at man sammen finner gode løsninger.

-  Ordningen med turnus i barnehagene er begrenset til behov som oppstår i forbindelse med koronapandemien, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen.

Når den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronaviruset ikke lenger foreligger, er det normal dagarbeidstid igjen i barnehagene.

- Barnehagene har en nøkkelrolle med tanke på å ivareta barn i den krisen landet er i, og i arbeidet med å få hjulene til å gå rundt i de kritiske samfunnsfunksjonene, understreker Trond Ellefsen.

Avtalen omfatter:

  • Utvidet åpningstid og inndeling av arbeidstiden
  • Kvelds- og nattillegg
  • Fri og betaling ved arbeid på helge- og høytidsdager
  • Overtid
  • Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
  • Varslingsfrist for arbeidsplan
  • Kompensasjon / etteroppgjør for endringer i arbeidsplanen

Vern av ansatte er viktig

– I denne situasjonen er det i tillegg viktig at arbeidsgiver tar hensyn til de spesielle sosiale behov enkeltansatte måtte ha for blant annet å ivareta egne omsorgsoppgaver knyttet til pandemien, sier Trond Ellefsen.

Han mener det er på tide at barnehageansatte inkluderes i gruppen som anses som kritiske samfunnsfunksjoner.

Avtalen understreker at det er viktig at arbeidstidsordninger innrettes slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Arbeidsgiver har også en plikt til å foreta en forsvarlighetsvurdring knyttet til lange vakter og de ansattes helse.

Delta svarer på dine spørsmål

Har du spørsmål, ta kontakt med din tillitsvalgt eller kontakt Delta Direkte på 02125.