Deltas hovedstyre 2020-2024

Deltas hovedstyre leder Delta mellom de årlige representantskapsmøtene.

Du kan kontakte hovedstyrets medlemmer direkte, eller sende din henvendelse til post@delta.no

Kontakt oss

Politisk ledelse

Lizzie Ruud Thorkildsen
Leder i Delta

Trond Ellefsen
1. nestleder i Delta

Marit Solheim
2. nestleder i Delta

Valgkretsenes representanter

Ann-Mari Jensen
Hovedstyremedlem for valgkrets Nord

Arnstein Wekre
Hovedstyremedlem for valgkrets Midt

Kjersti Litleskare
Hovedstyremedlem for valgkrets Vest

Thor Arne Thorkildsen
Hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Vest

Mette Vilhelmshaugen
Hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Øst

Gry Lilleås Christoffersen
Hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Øst

Vibeke Bjørkeli
Hovedstyremedlem for valgkrets Innlandet

Tor Egelien
Hovedstyremedlem for valgkrets Spekter utenom helseforetak

Lina Steinsbekk
Hovedstyremedlem for valgkrets yrkesorganisasjoner

Øyvind Hov Randmæl
Hovedstyremedlem for valgkrets Stat

Leila Langø
Hovedstyremedlem for valgkrets Privat

Delta Ung

Kristoffer Vikan
Hovedstyremedlem for Delta Ung

Ansattrepresentanter

Sissel Berge Dyblie
Spesialrådgiver og ansattrepresentant i Deltas hovedstyre

Else Marie Brodshaug
Spesialrådgiver i Deltas forhandlingsavdeling og ansattrepresentant i Deltas hovedstyre