Korona: Informasjon til deg som er tillitsvalgt

Her finner du all informasjon som i første hånd retter seg til tillitsvalgte i Delta; bl a avtaler inngått mellom partene og Deltas veiledninger til deg som er tillitsvalgt i forbindelse med koronaberedskapen.

Viktigst

1. Følg med på informasjon og oppdateringer  fra offentlige myndigheter, region og kommune. 

2.  Følg din arbeidsgivers råd og retningslinjer. I tillegg bruk godt skjønn både på arbeid og i fritiden.

3.  Som tillitsvalgt, følg med på delta.no og om du mottar informasjon fra Delta på e-post eller sms. 

Har du spørsmål, ta kontakt med ditt regionkontor eller 
Delta Direkte, tlf 02125, e-post direkte@delta.no

Korona - informasjon til tillitsvalgte

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}