Deltas krav om ekstra korona-tillegg i kommunene er avvist

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen reagerer på at arbeidsgiverorganisasjonen KS avviser kravet.
Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen reagerer på at arbeidsgiverorganisasjonen KS avviser kravet. Foto: Nadia Frantsen

Etter å ha fått på plass økt kompensasjon for overtid i Spekter Helse, krevde Delta tidligere i uka kompensasjon for helsepersonell, barnehageansatte og andre viktige yrkesgrupper som får økt arbeidsbelastning i kommunesektoren som følge av pandemien. Nå har KS avvist kravet.

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen reagerer på at arbeidsgiverorganisasjonen KS avviser kravet.

– Mange ansatte opplever økt belastning med flere, lengre og mer krevende vakter.  Denne merbelastningen mener vi må anerkjennes og kompenseres med økte tillegg, sier Deltas forbundsleder.

Dette krevde Delta  for medlemmer som har fått økt arbeidsbelastning som en følge av koronasituasjonen:

  • • ekstra kompensasjon for de særlig belastende vaktene på kveld, natt og helg.
  • • ekstra kompensasjon for overtid/merarbeid
  • • et økonomisk tillegg for lange vakter på 12,5 timer eller mer som arbeidsgivere mange steder har innført.

Kompensasjon for ekstra innsats

– I disse spesielle tider er det mange yrkesgrupper som gjør et ekstraordinært løft i den store felles innsatsen mot koronaviruset. Mange har fått økt arbeidsbelastning, hyppigere helge- og nattarbeid, lengre vakter og utstrakt overtidsbelastning. Det er rettferdig og nødvendig at dette kompenseres, sier Deltas forbundsleder.

I de tidligere avtalene Delta har inngått med arbeidsgiverne har hovedfokus vært å bidra til tilstrekkelig bemanning gjennom krisen for å sikre et godt tjenestetilbud. Nå er det på tide med lønnsmessige tiltak som anerkjenner innsatsen til våre yrkesgrupper gjennom koronakrisen.