Personvern på delta.no

Delta respekterer din rett til personvern. Delta behandler personopplysninger i tråd med lover og regler i Personopplysningsloven og Datatilsynets retningslinjer.

Denne erklæringen redegjør for Deltas behandling av personopplysninger.

Delta deler ikke dine personopplysninger med uvedkommende, og vi har interne rutiner i henhold til norsk lov om hvordan personopplysninger skal behandles. For å forsikre oss om at dine personopplysninger behandles på en sikker måte, er det kun personer i Delta og våre nøye utvalgte samarbeidspartnere som har tilgang til informasjonen du gir oss.

Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen forteller vi hvordan vi behandler personopplysninger og hvordan du selv kan påvirke behandlingen av dine personopplysninger. Datatilsynet setter strenge krav til behandling av personopplysninger, og vår behandling av dine personopplysninger er i tråd med Datatilsynets krav.

Hva er personvern?

Personvernet skal beskytte mot misbruk av personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Denne loven skal verne privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. For mer informasjon om personvern, se www.datatilsynet.no og personopplysningsloven.

Hvilke personopplysninger ber vi om?

Vi registrerer ved inngåelse av medlemskap i Delta informasjon som er nødvendige for administrasjon av medlemsforholdet. Dette gjelder blant annet navn, adresse, personnummer, kjønn, telefonnummer, medlemsnummer, informasjon om arbeidsgiver og lønnsopplysninger.

Hvordan brukes personopplysningene?

Som nevnt ovenfor, brukes personopplysninger til å administrere medlemsforholdet.

Innsynsrett og rett til korrigering og/eller sletting?

Du kan få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg ved å kontakte oss. Vi kan også hjelpe deg med å endre opplysninger. Du kan se og endre enkelte opplysninger ved å logge inn på «Min side» på www.delta.no

Når du registrerer deg som medlem i Delta kan du velge å samtykke eller å reservere deg fra at vi deler dine kontaktopplysninger med våre samarbeidspartnere. Du kan senere velge å trekke ditt samtykke eller reservere deg ved å kontakte oss.

Besøk på delta.no

Informasjonskapsler

Når du bruker delta.no samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser.

Webanalyse

Delta bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle informasjon om brukeratferden på delta.no. Dette gir oss blant annet oversikt over antall besøk, varigheten av besøk, hvordan besøkende navigerer på sidene og hvilke nettlesere som benyttes. Informasjonen bruker vi i utviklingen av Deltas nettjenester.

Lenker

Lenker på Delta sine nettsider kan sende deg videre til nettsteder som er utenfor Deltas kontroll. Vi gjør oppmerksom på at disse nettsidene kan operere med andre regler for personvern på nett enn det som er oppgitt her.

Del- og tipstjenester

Delta.no bruker delingstjenester som lar brukeren videresende eller dele artikler fra nettstedene. De opplysninger du registrer i forbindelse med deling logges ikke av Delta. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet.

Databehandlere

Loven gir adgang til å la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av databehandlingen. Databehandleren kan etter avtalen med Delta ikke behandle personopplysningene dine på noen annen måte enn det vi bestemmer. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet.