Korona gir ingen grunn til permitteringer av ansatte i private barnehager

Deltas medlemmer som er ansatt i en privat barnehage skal ikke frykte å bli permittert. Delta er helt klar på at det ikke er grunnlag for å permittere når barnehagene får dekket kostadene av staten.
Deltas medlemmer som er ansatt i en privat barnehage skal ikke frykte å bli permittert. Delta er helt klar på at det ikke er grunnlag for å permittere når barnehagene får dekket kostadene av staten. Foto: Scanpix

Det er ikke grunnlag for å permittere ansatte i virksomheter som får dekket sine tap gjennom å motta offentlige tilskudd.

PBL, som er den største arbeidsgiverorganisasjonen for private barnehager, gikk ut 15. mars og sa at det ikke er grunnlag for å permittere barnehageansatte så lenge de får foreldrebetaling og tilskudd fra kommunen. Tirsdag 17. mars hadde Delta et møte med en annen aktør på arbeidsgiversiden, FUS, og deres holdning var den samme.

Delta presiserer at dette må gjelde private barnehager generelt, ikke bare for PBL- og FUS-barnehager. Her er det ikke saklig grunn til å permittere.

Regjeringen dekker foreldrebetaling

Foreldrene slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Dette er for å unngå permitteringer i barnehagene.

Barnehager som likevel skulle spekulere i permittere ansatte, ville ha tjent på det. Det innebærer i så fall at de profitterer på koronautbruddet.

Tiltaket skal hindre permitteringer

Barnehagene og skolene er nå stengt på grunn av koronautbruddet. Dette gjelder foreløpig fram til 26. mars.  Regjeringen har bestemt at foreldrene skal slippe å betale, og at barnehagene fremdeles skal få utbetalt det vanlige tilskuddet fra kommunen.

Dette vil gi barnehagene og SFO i offentlig finansierte skoler økonomiske rammevilkår som er stabile, og statsråd Guri Melby har uttalt at hun forventer at dette vil forhindre permitteringer.

Dersom noen barnehager likevel skulle permittere ansatte vil kompensasjonen og tilskuddene bli avkortet.