Internasjonalt samarbeid

Delta deltar aktivt i nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid for å sikre menneskerettigheter, faglige rettigheter og bekjempelse av fattigdom.

Delta jobber nasjonalt for å påvirke myndigheter og beslutningstakere og internasjonalt sammen med våre søster- og paraplyorganisasjoner globalt og i Europa. Gjennom vårt medlemskap i Public Sercises International og EPSU er Delta med og påvirker arbeidet i f. eks EU, ILO og WTO.


Delta bidrar også i solidaritets- og bistandarbeid både gjennom våre paraplyorganisasjoner og gjennom vår samarbeidsavtale med Norges Røde Kors.

Internasjonale samarbeidsorganisasjoner

  • Public Services International (PSI)
  • European Public Services International (EPSU)
  • NOFS
  • Nordisk Tjenestemannsråd (NTR)

Internasjonal representasjon

Deltas faste representasjon i internasjonale fora

EPSUs faste komite for lokal og regional forvaltning
Erik Kollerud, vara

NOFS:
Erik Kollerud

NOFS sekretærgruppe :
Knut Roger Andersen

Nordisk Tjenestemannsråd (NTR):
Erik Kollerud, representant
Knut Roger Andersen, generalsekretær

Norsk ISKA:
Erik Kollerud
Knut Roger Andersen

Referansegruppen for ISKAs (PSI) kvinnekomite:
Lizzie Ruud Thorkildsen, medlem
Else Marie Brodshaug, medlem

Referansegruppen for regional og lokal forvaltning:
Knut Roger Andersen