Pensjonert personell i helsesektoren skal ikke tape pensjon

Pensjonert personell i helsesektoren kan nå enklere kan gå tilbake til jobb i helsevesenet uten at pensjonen deres avkortes.
Pensjonert personell i helsesektoren kan nå enklere kan gå tilbake til jobb i helsevesenet uten at pensjonen deres avkortes. Foto: NTB scanpix

Korona-pandemien fører til at helsevesenet opplever et ekstraordinært behov for personell. For å møte dette behovet har regjeringen vedtatt å legge til rette for at pensjonert personell i helsesektoren enklere kan gå tilbake til jobb i helsevesenet uten at pensjonen deres avkortes.

Tiltaket gjelder personell som er pensjonert og som frivillig påtar seg nødvendig arbeid eller blir beordret til tjeneste i offentlig helsetjeneste. Det betyr at personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP fra offentlig pensjonsordning, samtidig kan motta ordinær lønn etter tariffavtalen, uten at pensjonen reduseres.

Personell som på denne måten yter en ekstrainnsats vil ikke få høyere samlet pensjon, men regelverket sørger nå for at de kan få ordinær lønn den tiden de bidrar med sin arbeidskraft, og de vil ikke tape pensjonsmessig på det.