Deltas administrasjon - hovedkontoret

Hovedkontoret i Oslo ivaretar sentrale oppgaver for Delta i forbindelse med opplæring, forhandlinger, juridiske tjenester og medlemsservice.

Besøksadresse: Lakkegt. 19-23, Oslo
Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo

E-post:

direkte@delta.no (spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår eller ditt medlemskap i Delta)
post@delta.no (øvrige henvendelser)
faktura@delta.no (fakturaer)

Tlf sentralbord: 02125
Faks: 85 02 85 39

Organisasjonsnummer: 970 217 215

Adminstrativ ledelse

Gisle Salem
Administrasjonsdirektør

Politiske rådgivere

Knut Roger Andersen
Politisk rådgiver

Mona Johansen
Politisk rådgiver

Sigurd Wefald
Politisk rådgiver

Avdeling for kommunikasjon og politikk

Anne-Lise Mørch von der Fehr
Avdelingssjef

Else Marie Brodshaug
Spesialrådgiver

Odd Sverre Aasbø
Rådgiver

Siv M. Bjelland
Journalist

Alejandro Decap
Kommunikasjonskonsulent

Eivind Haanes
Spesialådgiver

Einar Hanisch
Spesialrådgiver

Hege Heløe
Journalist

Gunhild Lervåg
Journalist

Malin Lindström
Spesialrådgiver - kommunikasjon og web

Martin Müller
Kommunikasjonsrådgiver

Helen Von Pritzbauer Sandum
Spesialrådgiver

Karl Haakon Sævold
Kommunikasjonssjef

Per Tandberg
Desksjef

Merete Vonen
Fagbladkoordinator/journalist

Organisasjonsavdelingen

Knut Olsen
Avdelingssjef

Helen Dolonen Jacobsen
Konsulent

Kjell Norgård
Rådgiver

Per-Kristian Stoltenberg
IT-sjef

Sara Pande-Rolfsen
Permisjon

John Hybertsen
Seksjonsleder organisasjon

Janne Ulfstein
Rådgiver

John Kjetil Wang-Hansen
Spesialrådgiver

Arbeidslivsavdelingen

Jan Pieter Groenhof
Forhandlingssjef og leder for arbeidslivsavdelingen

Gina-Agnetha Andersen
Advokat

Sveinung Berger
Spesialrådgiver

Monica Deildok
Spesialrådgiver

Margrethe Drevvatne
Rådgiver

Yngve Glent
Advokat - leder av advokatseksjonen

Gunvor Bryn Haavik
Advokat

Torhild Sannerud Johannessen
Seniorrådgiver

Merete Norheim Morken
Spesialrådgiver

Roy Tommy Jensen
Assisterende forhandlingssjef

Ingrid Wulff Stenersen
Advokat

Christine Ugelstad Svendsen
Spesialrådgiver - permisjon

Kai Tangen
Seniorrådgiver

Vegard Veggeland
Advokat

HR og organisasjonsstøtte

Marte Madslien
Avdelingssjef

HR og organisasjonsstøtte - økonomiseksjonen

Kirsten Ark Leirvåg
Seksjonsleder økonomi

Anne Lise Eng
Rådgiver

Tommy Kristoffersen
Konsulent

Merete Ovland
Rådgiver

Ann Heidi Five
Konsulent

Abdo Hamzaoui
Økonomiarbeider

Wenche Thranem
Konsulent

Jostein Magne Børnes
Seniorrådgiver

HR og organisasjonsstøtte - driftsseksjonen

Nina Jensen
Seksjonsleder drift og innkjøp

Kim-Andre Forsberg
Lærling

Annie Kaasa
Konsulent

Audhild Vad
Rådgiver

Margareth Rølvåg
Konsulent

HR og organisasjonsstøtte - Delta Direkte

Geir Wollstad
Seksjonsleder for Delta Direkte

Mohamoud Ugas Ayah
Rådgiver

Hirra Saleemi
Rådgiver

Gørild Skille
Spesialrådgiver

Anne Marit Rud
Spesialrådgiver

Bjørn Krogh Robak
Rådgiver

Heidi Jensen
Rådgiver

Unn Viken
Rådgiver

Per Christian Larsen
Rådgiver

Aniqa Khan
Rådgiver