Deltas administrasjon - hovedkontoret

Hovedkontoret i Oslo ivaretar sentrale oppgaver for Delta i forbindelse med opplæring, forhandlinger, juridiske tjenester og medlemsservice.

Besøksadresse: Lakkegt. 19-23, Oslo
Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo

E-post:
direkte@delta.no - spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår eller ditt medlemskap i Delta
post@delta.no - øvrige henvendelser
faktura@delta.no - fakturaer

Telefon: 02125 eller 987 02 125
Faks: 85 02 85 39

Organisasjonsnummer: 970 217 215

Administrativ ledelse

Gisle Salem
Administrasjonsdirektør

Politiske rådgivere

Knut Roger Andersen
Politisk rådgiver

Mona Johansen
Politisk rådgiver

Sigurd Wefald
Politisk rådgiver

Avdeling for kommunikasjon og politikk

Anne-Lise Mørch von der Fehr
Avdelingssjef

Else Marie Brodshaug
Spesialrådgiver

Odd Sverre Aasbø
Seniorrådgiver

Siv M. Bjelland
Journalist

Eivind Haanes
Spesialrådgiver

Einar Hanisch
Spesialrådgiver

Hege Heløe
Journalist

Celia Lainé
Markedssjef

Gunhild Lervåg
Journalist

Malin Lindström
Spesialrådgiver - kommunikasjon og web

Martin Müller
Kommunikasjonsrådgiver

Helen Von Pritzbauer Sandum
Spesialrådgiver

Karl Haakon Sævold
Kommunikasjonssjef

Per Tandberg
Desksjef

Merete Vonen
Fagbladkoordinator/journalist

Organisasjonsavdelingen

Knut Olsen
Avdelingssjef

Helen Dolonen Jacobsen
Konsulent

Kjell Norgård
Rådgiver

Per-Kristian Stoltenberg
IT-sjef

Sara Pande-Rolfsen
Rådgiver

John Hybertsen
Seksjonsleder organisasjon

Janne Ulfstein
Rådgiver

John Kjetil Wang-Hansen
Spesialrådgiver

Marianne Garaas
Rådgiver (vikar)

Charles Skipperstøen
Seksjonsleder Delta kompetanse

Arbeidslivsavdelingen

Jan Pieter Groenhof
Forhandlingssjef og leder for arbeidslivsavdelingen

Gina-Agnetha Andersen
Advokat (permisjon)

Sveinung Berger
Spesialrådgiver

Cecilie Carlstedt
Advokat

Monica Deildok
Spesialrådgiver

Gunvor Bryn Haavik
Advokat

Torhild Sannerud Johannessen
Seniorrådgiver

Merete Norheim Morken
Assisterende forhandlingssjef/leder forhandlingsseksjonen

Mette Skare
Spesialrådgiver

Ingrid Wulff Stenersen
Advokat

Christine Ugelstad Svendsen
Spesialrådgiver

Kai Tangen
Seniorrådgiver

Linn Marie Schilling Tjensvold
Seksjonsleder Advokatseksjonen

Vegard Veggeland
Advokat

Cathrine Bjoland Øverby
Advokat (vikar)

HR og organisasjonsstøtte

Marte Madslien
Avdelingssjef

HR og organisasjonsstøtte - driftsseksjonen

Nina Jensen
Seksjonsleder drift og innkjøp

Annie Kaasa
Konsulent

Audhild Vad
Rådgiver

Margareth Rølvåg
Konsulent

Camilla Glorud Syversen
Lærling

HR og organisasjonsstøtte - Delta Direkte

Geir Wollstad
Seksjonsleder for Delta Direkte

Mohamoud Ugas Ayah
Rådgiver

Hirra Saleemi
Rådgiver

Gørild Skille
Spesialrådgiver

Anne Marit Rud
Spesialrådgiver

Bjørn Krogh Robak
Rådgiver

Unn Viken
Seniorrådgiver

Aniqa Khan
Rådgiver

Simen Bjerke
Rådgiver

Katrine Håtuft Høylandskjær
Rådgiver

Økonomiavdelingen

Adam Berg
Økonomisjef

Kirsten Ark Leirvåg
Seksjonsleder økonomi

Jostein Magne Børnes
Seniorrådgiver

Anne Lise Eng
Rådgiver

Ann Heidi Five
Konsulent

Abdo Hamzaoui
Økonomiarbeider

Merete Ovland
Rådgiver

Wenche Thranem
Konsulent