Deltas administrasjon - hovedkontoret

Hovedkontoret i Oslo ivaretar sentrale oppgaver for Delta i forbindelse med opplæring, forhandlinger, juridiske tjenester og medlemsservice.

Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo
Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo

E-post:
direkte@delta.no - spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår eller ditt medlemskap i Delta
post@delta.no - øvrige henvendelser
faktura@delta.no - fakturaer

Telefon: 02125 eller 987 02 125

Organisasjonsnummer: 970 217 215

Administrativ ledelse

Gisle Salem
Administrasjonsdirektør

Politiske rådgivere

Knut Roger Andersen
Politisk rådgiver

Mona Johansen
Politisk rådgiver

Avdeling for kommunikasjon og marked

Anne-Lise Mørch von der Fehr
Avdelingssjef

Odd Sverre Aasbø
Seniorrådgiver

Siv M. Bjelland
Journalist

Ina Hebnes
Markedskoordinator

Celia Lainé
Markedssjef

Gunhild Lervåg
Seksjonsleder kommunikasjon

Malin Lindström
Spesialrådgiver - kommunikasjon og web

Martin Müller
Kommunikasjonsrådgiver

Andrea Pelan
Kommunikasjonsrådgiver

Karl Haakon Sævold
Kommunikasjonssjef

Per Tandberg
Spesialrådgiver

Organisasjonsavdelingen

Håkon Åsenden
Avdelingsleder

Elin Evenrud
Seksjonsleder kompetanse

Helen Dolonen Jacobsen
Konsulent

Eivind Haanes
Spesialrådgiver

Espen Kallevik
Spesialrådgiver

Ida Karlsen
Rådgiver

Kjell Norgård
Spesialrådgiver

Janne Ulfstein
Spesialrådgiver

Arbeidslivsavdelingen

Merete Norheim Morken
Avdelingsleder/forhandlingssjef

Mari Alstad
Spesialrådgiver

Sveinung Berger
Spesialrådgiver

Simen Bjerke
Rådgiver

Else Marie Brodshaug
Spesialrådgiver og ansattrepresentant i Deltas hovedstyre

Monica Deildok
Spesialrådgiver i Deltas forhandlingsavdeling og ansattrepresentant i Deltas hovedstyre

Einar Hanisch
Spesialrådgiver

Mette Skare
Spesialrådgiver

Irmelin Stødle
Spesialrådgiver

Christine Ugelstad Svendsen
Spesialrådgiver

Advokatene og Delta Direkte

Marte Madslien
Avdelingssjef

Advokatseksjonen

Linn Marie Schilling Tjensvold
Seksjonsleder advokatene

Simen Baastad
Advokat

Cathrine Bjoland-Øverby
Advokat

Cecilie Carlstedt
Advokat (permisjon)

Randi Munkeby
Advokat

Vegard Veggeland
Advokat

Delta Direkte

Aniqa Khan
Seksjonsleder Delta Direkte

Mohamoud Ugas Ayah
Rådgiver

Marius Drivenes Breyholtz
Rådgiver

Nicolas Frappier Finstad
Rådgiver

Jan Fredrik Hokholt
Rådgiver

Stine Kongstein Jacobsen
Rådgiver

Magnus Karlsen
Spesialrådgiver

Anne Marit Rud
Spesialrådgiver

Gørild Skille
Spesialrådgiver

Merete Steinsheim
Rådgiver

Herman Håvik Sørfang
Rådgiver

Kevin Larsen Sørskogen
Rådgiver

Unn Viken
Seniorrådgiver

Geir Wollstad
Seniorrådgiver

Økonomi, HR og drift

Laila Fallan Dalhaug
Avdelingsleder og assisterende administrerende direktør

Tuan Williams
IT-leder

Driftsseksjonen

Nina Jensen
Seksjonsleder drift og innkjøp

Margareth Rølvåg
Konsulent

Audhild Vad
Rådgiver

Økonomiseksjonen

Renate Slaathaug Gudim
Seksjonsleder økonomi

Jostein Magne Børnes
Seniorrådgiver

Kristian Dahl
Konsulent

Hilde Kathrin Dalberg
Økonomimedarbeider

Anne Lise Eng
Rådgiver

Ann Heidi Five
Rådgiver

Abdo Hamzaoui
Rådgiver

Kirsten Ark Leirvåg
Regnskapssjef

Merete Ovland
Rådgiver