Deltas administrasjon - hovedkontoret

Hovedkontoret i Oslo ivaretar sentrale oppgaver for Delta i forbindelse med opplæring, forhandlinger, juridiske tjenester og medlemsservice.

Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo
Postadresse: Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo

E-post:
direkte@delta.no - spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår eller ditt medlemskap i Delta
post@delta.no - øvrige henvendelser
faktura@delta.no - fakturaer

Telefon: 02125 eller 987 02 125
Faks: 85 02 85 39

Organisasjonsnummer: 970 217 215

Administrativ ledelse

Gisle Salem
Administrasjonsdirektør

Knut Olsen
Seniorrådgiver

Politiske rådgivere

Knut Roger Andersen
Politisk rådgiver

Mona Johansen
Politisk rådgiver

Avdeling for kommunikasjon, politikk og marked

Anne-Lise Mørch von der Fehr
Avdelingssjef

Else Marie Brodshaug
Spesialrådgiver

Odd Sverre Aasbø
Seniorrådgiver

Siv M. Bjelland
Journalist

Eivind Haanes
Spesialrådgiver

Einar Hanisch
Spesialrådgiver

Ina Hebnes
Markedskoordinator

Ane Landmark Komnæs
Kommunikasjonsrådgiver

Celia Lainé
Markedssjef

Gunhild Lervåg
Journalist

Malin Lindström
Spesialrådgiver - kommunikasjon og web

Martin Müller
Kommunikasjonsrådgiver

Karl Haakon Sævold
Kommunikasjonssjef

Per Tandberg
Desksjef

Organisasjonsavdelingen

Tom-Christian Berge
Avdelingssjef

Elin Evenrud
Seksjonsleder Delta kompetanse

John Hybertsen
Seksjonsleder organisasjon

Helen Dolonen Jacobsen
Konsulent

Espen Kallevik
Spesialrådgiver

Kjell Norgård
Spesialrådgiver

Janne Ulfstein
Spesialrådgiver

Forhandlingsavdelingen

Merete Norheim Morken
Avdelingsleder/forhandlingssjef

Sveinung Berger
Spesialrådgiver

Simen Bjerke
Rådgiver

Monica Deildok
Spesialrådgiver

Mette Skare
Spesialrådgiver

Christine Ugelstad Svendsen
Spesialrådgiver

Kai Tangen
Seniorrådgiver

Juridisk avdeling

Linn Marie Schilling Tjensvold
Avdelingsleder

Gina-Agnetha Andersen
Advokat

Simen Baastad
Advokat

Cathrine Bjoland-Øverby
Advokat

Cecilie Carlstedt
Advokat

Vegard Veggeland
Advokat

HR og organisasjonsstøtte

Marte Madslien
Avdelingssjef

Per-Kristian Stoltenberg
IT-sjef

HR og organisasjonsstøtte - driftsseksjonen

Nina Jensen
Seksjonsleder drift og innkjøp

Annie Kaasa
Konsulent

Margareth Rølvåg
Konsulent

Audhild Vad
Rådgiver

HR og organisasjonsstøtte - Delta Direkte

Aniqa Khan
Seksjonsleder Delta Direkte

Mohamoud Ugas Ayah
Rådgiver

Marius Drivenes Breyholtz
Rådgiver

Jan Fredrik Hokholt
Rådgiver

Stine Kongstein Jacobsen
Rådgiver

Magnus Karlsen
Spesialrådgiver

Anne Marit Rud
Spesialrådgiver

Hirra Saleemi
Rådgiver

Gørild Skille
Spesialrådgiver

Merete Steinsheim
Rådgiver

Kevin Larsen Sørskogen
Rådgiver

Unn Viken
Seniorrådgiver

Geir Wollstad
Seniorrådgiver

Økonomiavdelingen

Adam Berg
Økonomisjef

Jostein Magne Børnes
Seniorrådgiver

Kristian Dahl
Konsulent

Anne Lise Eng
Rådgiver

Ann Heidi Five
Konsulent

Renate Slaathaug Gudim
Seksjonsleder økonomi

Abdo Hamzaoui
Rådgiver

Kirsten Ark Leirvåg
Regnskapssjef

Merete Ovland
Rådgiver