Deltas opplæringstilbud for tillitsvalgte

Som tillitsvalgt i Delta får du jevnlig tilbud om bl.a. grunnopplæring, fordypningkurs, aktuelle temasamlinger og poenggivende høgskolestudier.

Grunnopplæring for medlemmer og tillitsvalgte

Grunnopplæringen gjennomføres i regionene. Se aktivitetskalenderen eller ta kontakt med ditt regionkontor for mer informasjon om når og hvor opplæringen gjennomføres.

Bli kjent med Delta og rollen som tillitsvalgt (Modul 1)

På dette kurset får du lære deg om viktige bestemmelser i arbeidslivet, medbestemmelse, tillitsvalgtes rolle, hvordan du kan få støtte i rollen din, yrkesorganisasjoner, medlemsoppfølging og rekruttering.

Arbeid og fritid (Modul 2)

På dette kurset får du lære deg om tilsetting og rekruttering, arbeidstid, arbeidsmiljø, lønn, ferie og permisjoner, opphør av arbeidsforhold.

Forhandling - Handling – Samhandling (Modul 3)

På dette kurset får du lære deg om forhandlinger og drøftinger, samarbeid og samhandling, kommunikasjon og lokale forhandlinger og lokale lønnsforhandlinger.

Fordypningskurs for tillitsvalgte

Delta tilbyr fordypningskurs for tillitsvalgte som har gjennomført Deltas grunnopplæring

 • Videregående forhandling
 • Omstilling
 • Kjenn deg selv som tillitsvalgt - typologi
 • Tariffavtaler og lokale lønnsforhandlinger
 • Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidstid/turnus
 • Konflikthåndtering

Andre læringstilbud

Nettverk

Deltas regionkontorer gjennomfører årlig to faste nettverk/samlinger i din region Dette er arenaer for faglig utvikling og læring, nettverksbygging mellom tillitsvalgte, erfaringsutveksling, samt organisasjonspolitiske diskusjoner. Andre faglige nettverk kan gjennomføres ved behov.

Tidsaktuelle temasamlinger

Delta tilbyr tillitsvalgte oppdatering i viktige endringer i takt med samfunns- og arbeidsliv.

Opplæring av organisasjonstillitsvalgte

Delta tilbyr opplæring for å mestre rollen som organisasjonspolitiker.

Studier på høgskole

Delta tilbyr poenggivende studier i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen. Som hovedregel gjennomføres det ett emne hvert høstsemester. Følgende emner er foreløpig planlagt:

2018    Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser
2019    Grunnleggende arbeidsrett
2020    Tariffavtaler og lønnsdannelser
2021    Grunnleggende arbeidsrett 
2022    Arbeidsrett – Virksomhet i endring

Opplæringstilbud for tillitsvalgte

Henter aktiviteter...

{{activity.monthShortName}}

{{activity.categoryDesc}} | {{activity.typeDesc}}

{{activity.displayName}}

{{activity.data.preface}}

 • Fra:
  {{activity.startDate | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}} kl. {{activity.startTime}}
 • Til:
  {{activity.endDate | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}} kl. {{activity.endTime}}
 • Sted:
  {{activity.city}}
 • Arrangør:
  {{org.displayName}}
Påmelding

Viser {{activities.length}} av {{total}} aktiviteter

Antall aktiviteter med {{filtervalue}} som filter: {{filtercounter}}