Deltas opplæringstilbud for tillitsvalgte

Som tillitsvalgt i Delta får du jevnlig tilbud om bl.a. grunnopplæring, fordypningkurs, aktuelle temasamlinger og poenggivende høgskolestudier.

Grunnopplæring for medlemmer og tillitsvalgte

Grunnopplæringen gjennomføres i regionene. Se oversikt over tillitsvalgtopplæring eller ta kontakt med ditt regionkontor for mer informasjon om når og hvor opplæringen gjennomføres.

 • Bli kjent med Delta og rollen som tillitsvalgt - modul 1
  På dette kurset får du lære deg om viktige bestemmelser i arbeidslivet, medbestemmelse, tillitsvalgtes rolle, hvordan du kan få støtte i rollen din, yrkesorganisasjoner, medlemsoppfølging og rekruttering.
 • Arbeid og fritid - modul 2
  På dette kurset får du lære deg om tilsetting og rekruttering, arbeidstid, arbeidsmiljø, lønn, ferie og permisjoner, opphør av arbeidsforhold.
 • Forhandling, handling og samhandling - modul 3
  På dette kurset får du lære deg om forhandlinger og drøftinger, samarbeid og samhandling, kommunikasjon og lokale forhandlinger og lokale lønnsforhandlinger.

Fordypningskurs for tillitsvalgte

Delta tilbyr fordypningskurs for tillitsvalgte som har gjennomført Deltas grunnopplæring

 • Videregående forhandling
 • Omstilling
 • Kjenn deg selv som tillitsvalgt - typologi
 • Tariffavtaler og lokale lønnsforhandlinger
 • Arbeidsmiljøloven
 • Arbeidstid/turnus
 • Konflikthåndtering

Andre læringstilbud

 • Nettverkssamlinger
  Deltas regionkontorer gjennomfører årlig to faste nettverk/samlinger i din region Dette er arenaer for faglig utvikling og læring, nettverksbygging mellom tillitsvalgte, erfaringsutveksling, samt organisasjonspolitiske diskusjoner. Andre faglige nettverk kan gjennomføres ved behov.
 • Tidsaktuelle temasamlinger
 • Opplæring av organisasjonstillitsvalgte
 • Studier på høgskole
  Delta tilbyr poenggivende studier i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Drammen. Som hovedregel gjennomføres det ett emne hvert høstsemester. Følgende emner er foreløpig planlagt:
 • 2020  Tariffavtaler og lønnsdannelser
  Dessverre er det slik at manglende lærerkrefter ved Universitetet i Sørøst Norge gjør at det planlagte studiet Tariffavtaler og lønnsdannelser ikke komme i gang i 2020. I tillegg skaper koronasituasjonen vanskeligheter i planleggingen av poenggivende kurs, men både Universitetet i Sørøst-Norge og vi i Delta håper å være i rute igjen med studietilbudene fra 2021.
 • 2021  Grunnleggende arbeidsrett 
 • 2022  Arbeidsrett – Virksomhet i endring
 • Se oversikt over opplæringstilbudet for tillitsvalgte i Delta

 • Se alle aktiviteter i Delta

Opplæringstilbud for tillitsvalgte

Henter aktiviteter...

{{activity.monthShortName}}

{{activity.categoryDesc}} | {{activity.typeDesc}}

{{activity.displayName}}

{{activity.data.preface}}

 • Fra:
  {{activity.startDate | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}} kl. {{activity.startTime}}
 • Til:
  {{activity.endDate | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}} kl. {{activity.endTime}}
 • Sted:
  {{activity.city}}
 • Arrangør:
  {{org.displayName}}
Påmelding

Viser {{activities.length}} av {{total}} aktiviteter

Antall aktiviteter med {{filtervalue}} som filter: {{filtercounter}}