Oslo kommune: Avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid

Delta understreker at arbeidsgivers ansvar for et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø fortsatt gjelder, og at arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet ikke er satt til side.
Delta understreker at arbeidsgivers ansvar for et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø fortsatt gjelder, og at arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet ikke er satt til side.

På bakgrunn av situasjonen rundt koronaviruset har Oslo kommune og YS-K blitt enige om en sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid.

Regjeringen vedtok 12. mars 2020 et av de sterkeste og mest inngripende tiltakene som Norge har opplevd i fredstid.

Behov for avtale om utvidede rammer

Ekstraordinære tiltak kan derfor bli aktuelt på arbeidsplassene for å opprettholde driften. På denne bakgrunn har Oslo kommune og YS-K blitt enige om at det er formålstjenlig å inngå en sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid.

Sikre tilgang på kvalifisert personell

Partene ser at det kan oppstå behov for overtidsarbeid for å sikre kvalifisert personell i kritiske samfunnsfunksjoner den pågående korona-pandemien.

Samtidig skal de ansatte ivaretas så det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger.

Ledere og tillitsvalgte er enige om sammen å fine løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og  arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Overtid skal begrunnes

Forutsentningen for bruk av overtidsarbeid etter avtalen er at behovet kan begrunnes i den ekstraordinære situasjonen som har oppstått som følge av den pågående korona-pandemien.

Avtale om om utvidelse av rammene for overtidsarbeid i sykehusene