Om Delta

Delta har over 80.000 medlemmer. Delta organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av fagområder og yrkesgrupper – de menneskene som skaper velferden.

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.  Våre medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper bidrar hver dag til kvalitet og utvikling av velferdssamfunnet. Delta er tilsluttet hovedorganisasjonen YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Delta skaper balanse

Arbeidslivet  stiller oss overfor nye utfordringer. Delta fokuserer på medlemmenes livskvalitet og forhold som påvirker velferdssamfunnet og arbeidslivet. Trygghet og utviklingsmuligheter er viktige forutsetninger for et liv i balanse.

Delta skaper balanse mellom individuelle og kollektive behov, mellom arbeid og fritid, mellom privat og offentlig sektor, mellom kvinne og mann, samt mellom ung og gammel. I et arbeidsliv i balanse er det rom for alle og man tar vare på alle uavhengig av bakgrunn, livsfase eller situasjon.

Nærhet til medlemmene

Vi er opptatt av god dialog og reelle forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det gjelder både lokalt på arbeidsplassen og i sentrale forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. 

Delta har røtter helt tilbake til 1898,  i de første fagforeningene for offentlig funksjonær. Vi har derfor lang og bred erfaring med å ivareta våre medlemmers interesser, også når ansettelsesforhold endres som følge av reformer og endringer i organiseringen av offentlig sektor.  

Delta skal være nær det enkelte medlem. Det er enkelt å komme i kontakt med Delta, og det er enkelt å å få svar på spørsmål, råd og veiledning når du trenger det.

Partipolitisk uavhengig

Delta er partipolitisk uavhengig. Vi lytter til medlemmenes interesser og  setter din yrkesgruppe og dine behov først.   Vår partipolitiske uavhengighet gjør at vi står fritt til å påvirke og arbeide for medlemmenes interesser.

Vår visjon: Vi skaper balanse i arbeidslivet