Ny avtale om arbeidstid i staten

Ny avtale om arbeidstid i staten

Det er inngått en ny avtale mellom de sentrale partene i staten med bakgrunn i koronapandemien. Den nye avtalen erstatter unntaksavtalen fra mars.

Unntaksavtalen som ble inngått i mars om utvidede rammer for arbeidstid i forbindelse med koronasituasjonen hadde varighet ut mai. 29. mai ble det inngått ny avtale. 

Viktige punkt i avtalen

  • Unntaksavtalen på overtid som gjaldt for virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner er ikke videreført.
  • Det er nå kun bestemmelsene om kjernetid i særavtalen for fleksitid som fortsatt er satt ut av kraft, dette gjelder til 15. september.

De etatene som fremover trenger unntak fra arbeidstidsreglene må som normalt søke de sentrale parter om dispensasjon.

– Før eventuelle unntak skal søkes er det viktig med gode prosesser lokalt og det må være lokal enighet om arbeidstidsordningen, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen.

Varighet

Avtalen gjelder frem til 15. september.

Avtale fra 29. mai til 15. september