Gratis medlemskap for elever, studenter og lærlinger

Det er gratis å være medlem i Delta for deg som er elev, student eller lærling!

Delta ønsker deg som er under utdanning velkommen som medlem.

  • Lærlinger har gratis medlemskap.
  • Elever og studenter som ikke er i fast lønnet arbeid, har også gratis medlemskap.

Som elev, student eller lærling blir du tilknyttet den yrkes- eller medlemsorganisasjonen som studiene eller lærlingepraksisen din peker mot. Eksempelvis vil du som helsefagarbeiderlærling være tilknyttet yrkesorganisasjonen ”Helsefagarbeidere i Delta”.

På denne måten vil du blant annet få tilbud om yrkesfaglige kurs og fagblad med yrkesfaglige nyheter slik at du holder deg oppdatert på ditt fagfelt.

Medlemskapet gir deg tilgang til nesten alle medlemsfordelene. Når du senere blir betalende medlem, har du også mulighet til å benytte deg av stipendordningen i Delta.