Medlemskap for elever, studenter og lærlinger

Delta ønsker deg som er under utdanning velkommen som medlem.

  • Lærlinger har gratis medlemskap.
  • Elever og studenter som studerer på fulltid og ikke har lønnet arbeid, har også gratis medlemskap. Elever og studenter kan likevel jobbe i ferier, og fortsatt ha gratis medlemskap.

Som elev, student eller lærling blir du tilknyttet den yrkes- eller medlemsorganisasjonen som studiene eller lærlingepraksisen din peker mot. Eksempelvis vil du som helsefagarbeiderlærling være tilknyttet yrkesorganisasjonen ”Helsefagarbeidere i Delta”.

På denne måten vil du blant annet få tilbud om yrkesfaglige kurs og fagblad med yrkesfaglige nyheter slik at du holder deg oppdatert på ditt fagfelt.

Delta ung

Hvis du er mellom 18 og 25 år, vil vi gjerne at du engasjerer deg i Delta Ung! Du er Deltas fremtid og vi vil derfor gi deg den unike muligheten til å være med å påvirke og engasjere deg i vårt arbeid. Les mer om Delta Ung

Medlemskapet gir deg tilgang til nesten alle medlemsfordelene. Når du senere blir betalende medlem, har du også mulighet til å benytte deg av stipendordningen i Delta.