Medlemskap for elever, heltidsstudenter og lærlinger

Delta ønsker deg som er under utdanning velkommen som medlem.

  • Lærlinger har gratis medlemskap.
  • Elever og studenter på heltid (iht. Statens lånekasse for utdanning) får fritak fra ordinær kontingent.

Som elev, heltidsstudent eller lærling blir du tilknyttet den yrkes- eller medlemsorganisasjonen som studiene eller lærlingepraksisen din peker mot. Eksempelvis vil du som helsefagarbeiderlærling være tilknyttet yrkesorganisasjonen ”Helsefagarbeidere i Delta”.

På denne måten vil du blant annet få tilbud om yrkesfaglige kurs og fagblad med yrkesfaglige nyheter slik at du holder deg oppdatert på ditt fagfelt.

Delta ung

Hvis du er mellom 18 og 25 år, vil vi gjerne at du engasjerer deg i Delta Ung! Du er Deltas fremtid og vi vil derfor gi deg den unike muligheten til å være med å påvirke og engasjere deg i vårt arbeid. Les mer om Delta Ung.

Medlemsfordeler

Medlemskapet gir deg tilgang til nesten alle medlemsfordelene. Når du senere blir betalende medlem, har du også mulighet til å benytte deg av stipendordningen i Delta.

Bli medlem

Om meg
Ikke påkrevd
Medlemskap
Henter organisasjoner...
Klarte ikke å hente organisasjoner. Feilmelding: {{organizations.status}} {{organizations.statusText}}

Min arbeidsplass
{{100 - Employment.EmployerName_S.length}} av 100 tegn igjen
Ikke påkrevd
Min utdannelse
Jeg er ferdig utdannet
Om medlemskapet

For å bli medlem i Delta må du akseptere våre medlemsvilkår. Du finner medlemsvilkårene her: delta.no/medlemskap

Personvern

Delta behandler personopplysninger i tråd med lover og regler i Personopplysningsloven. For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, se delta.no/personvern

Informasjon til Delta
Jeg har blitt vervet
Ikke påkrevd
Ikke påkrevd