KS-området: Ny avtale om arbeidstidsordninger i forbindelse med koronaepidemien

Lizzie Ruud Thorkildsen understreker at arbeidsgivers ansvar for et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø fortsatt gjelder, og at arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet ikke er satt til side.
Lizzie Ruud Thorkildsen understreker at arbeidsgivers ansvar for et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø fortsatt gjelder, og at arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet ikke er satt til side.

18. mars ble det inngått ny avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven i KS i forbindelse med koronapandemien. Avtalen gjelder utvidet bruk av overtid, varslingsfrister, gjennomsnittsberegning og kompensasjon.

Oppdateringer etter publisering:

20. mars: Saken er oppdatert med veileder til avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven kap.10 i forbindelse med koronaepidemien (pdf)

31. mars: Se ogsåDelta og NSF sterkt kritisk til KS-tolkning av arbeidstidsavtale

--- Avtale, protokoll og veileder kan lastes ned nederst på siden ---

– Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak. Delta tar ansvar og vil gjøre vårt for å bidra i den nasjonale dugnaden mot pandemien. Derfor har vi sammen med de øvrige partene i KS inngått avtale om unntak for arbeidsmiljølovens kapittel 10 i forbindelse med koronapandemien, sier forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, som også leder YS Kommune.

– Mange Delta og YS-medlemmer står i førstelinjen i bekjempelsen av koronapandemien. Vi er enormt stolte av den jobben de gjør i disse krevende tidene. Denne avtalen skal bidra til at man i enda større grad kan få til fleksible og praktiske løsninger når det gjelder arbeidstidsordningene i kommunal sektor. Dette innebærer at vi har gitt fra oss noe av avtaleretten på arbeidstidsordningene. Det er viktig å understreke at dette er en unntaksavtale, med et klart sluttpunkt, og også med muligheter for oppsigelse dersom vi opplever at avtalen blir misbrukt, sier Ruud Thorkildsen.

Avtalen omfatter:

  • Utvidede rammer for overtidsarbeid
  • Kortere varslingsfrist for endringer i arbeidsplan/arbeidstidsordning
  • Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
  • Kompensasjon/etteroppgjør for endringer i arbeidsplan

Avtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4). I avtalen står det blant annet: «Partene legger til grunn at det vil kunne oppstå behov for å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtidsarbeid, for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående Koronaepidemien.»

Det er det opp til partene lokalt å finne gode løsninger, slik det også står i avtalen:

«Det er viktig at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.»

Skal fortsatt vernes mot uforsvarlige ordninger

Ruud Thorkildsen understreker at arbeidsgivers ansvar for et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø fortsatt gjelder, og at arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet ikke er satt til side. Derfor er det også presisert i innledningen til avtalen:

«Samtidig er det viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der vi trenger alle ansatte for å opprettholde maksimal kapasitet over tid i samfunnskritiske tjenester.»

– Vi vil i tiden fremover gi våre tillitsvalgte veiledning og støtte slik at de er rustet til å bidra i arbeidet lokalt med å etablere gode og fleksible avtaler samt påse at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Vi erkjenner at situasjonen er særdeles spesiell, men samtidig krever vi at de ansatte fortsatt vernes mot uforsvarlige ordninger. I denne situasjonen er det i tillegg viktig at arbeidsgiver hensyntar de spesielle sosiale behov enkeltansatte måtte ha for blant annet å ivareta egne omsorgsoppgaver knyttet til pandemien, sier Ruud Thorkildsen.