Yrkesorganisasjoner og yrkesfaglige tilbud i Delta

Yrkes- og bransjeorganisasjoner, sammenslutninger og fagråd er en viktig del av vårt tilbud til medlemmene.

Faglig utvikling og fellessskap er viktig i din arbeidshverdag og for dine muligheter i yrkeslivet. Finn ditt yrkesfaglige tilbud i en av våre yrkesorganisasjoner. 

Oversikt over yrkesorganisasjonene

Se også