Viktig informasjon til statsansatte forbindelse med korona-pandemien

- Vi oppfordrer hver enkelt til å utvise stor fleksibilitet overfor endringer i den pågående situasjonen, sier Delta-nestleder Trond Ellefsen.
- Vi oppfordrer hver enkelt til å utvise stor fleksibilitet overfor endringer i den pågående situasjonen, sier Delta-nestleder Trond Ellefsen. Foto: CF Wesenberg

Partene i staten ble 16. mars enige om en midlertidig arbeidstidsavtale. Statsansatte trenger ikke frykte for å bli permittert på grunn av korona.

16. mars har de sentrale partene i staten inngått en avtale om utvidelse av rammene for overtidsarbeid for ansatte i staten.

Bakgrunnen for avtalen er behovet for å sikre tilstrekkelig kompetanse og forsvarlig bemanning av samfunnskritiske virksomheter under pandemien.

Samtidig påpekes det at det er viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der vi trenger arbeidsressurser for å opprettholde maksimal kapasitet over tid i statsapparatet.

Kommunal- og moderniseringsdepartemenentet (KMD) og Akademikerne, LO Stat, Unio og YS stat har 16. mars 2020 inngått: Avtale mellom de sentrale partene i staten med bakgrunn i koronapandemien 2020

Midlertidig arbeidstidsavtale med bakgrunn i koronaepidemien

  • Dette er en sentralt inngått avtale hvor arbeidstid, hviletid, overtid, fleksi-/kjernetid med mer blir regulert for de virksomheter som er definert som samfunnskritiske virksomheter i staten.
  • Denne avtalen er i første omgang inngått med utløpsdato 30. april, men den er til løpende vurdering hvis det skulle vise seg at det trengs en utvidelse og/eller forlenging.
  • HS-lederne og KMD/APA har daglige møter der de blant annet har en løpende vurdering av situasjonen rundt dette.

Ingen ansatte vil bli permittert i staten

Statens ansatte kan ikke bli permittert. For å si opp statsansatte må det begrunnes i virksomhetens forhold etter statsansattlovens paragraf 19.1. Hvis arbeidsoppgaver faller bort eller andre, også økonomiske forhold slår inn, så skal arbeidsgiver tilby annen passende stilling i virksomheten, etter paragraf 19.2.

I den pågående ekstraordinære situasjon med koronavirus, vil mange oppleve at oppgavene faller bort eller ikke kan utføres på normal måte, ved at de må ha hjemmekontor.

Koronasituasjonen er allikevel av midlertidig karakter, og ikke en permanent situasjon. Derfor gir dette ikke grunnlag for å benytte paragraf 19, mener YS Stat.

-  Vi vil også gjøre oppmerksom på statsansattloven paragraf 16 punkt 1 om endring i arbeidsoppgaver og ansvar. YS stat oppfordrer hver enkelt til å utvise stor fleksibilitet overfor endringer i den pågående situasjonen, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen.

- Tiltak som innføres for å støtte opp om og sørge for en funksjonell førstelinje må ha ypperste prioritet hos oss alle. Dette gjelder særlig innenfor de samfunnskritiske etatene, her også inkludert NAV, sier Ellefsen.

Har du spørsmål?

Ved spørsmål ber vi deg ta kontakt med din tillitsvalgte, ditt regionkontor eller Delta Direkte.