Spekter - alle områder

Spekter er arbeidsgiverforening for offentlig og privat eide virksomheter som til sammen har over 220.000 ansatte. Spekter er delt inn i 13 ulike overenskomstområder.

Virksomhetene i Spekter er delt inn i egne overenskomstområder. Delta har medlemmer i 10 av de 13 områdene.  

Avtalestrukturen  i Spekter

  • Alle Deltas medlemmer er omfattet av hovedavtalen mellom YS Spekter og Spekter.
  • Alle Deltas medlemmer er omfattet av A-overenskomsten mellom YS Spekter og Spekter.
  • I tillegg inngås lokale tariffavtaler i hver virksomhet; lokale virksomhetsvise B-overenskomster.

Spesielt for område 10 - helseforetak med sykehusdrift, område 11 - øvrige helseforetak og område 13 - sykehus med driftsavtale

  • Deltas medlemmer i overenskomstområde 10 og 13 er i tillegg omfattet av A1-overenskomsten og  A2-overenskomsten mellom Delta og Spekter.
  • Deltas medlemmer i overenskomstområde 11 er omfattet av A1-overenskomsten.

Avtaler

Tariffoppgjøret 2020

  • På grunn av koronapandemien er lønnsoppgjørene utsatt til høsten. Overenskomstene er forlenget fram til 15. september.

Innledende A-forhandinger: Enighet 26. august
Resultat: Se Lønnsoppgjøret i Spekter-virksomhetene 2020: Enighet om generelt tillegg og kompetansesatsing


A1-forhandlinger (sykehusene - område 10 og 13): Enighet 23. september
A2- forhandlinger (sykehusene - område 10 og 13): Enighet 26. oktober

B-forhandlinger i område 1-9 og 12:

B-forhandlinger er virksomhetsvise forhandlinger. Det endelige oppgjøret fastsettes i avsluttende fase 3-forhandlinger.

Område 1-9 og 12
Frist: 23. september 2020

Mellomoppgjøret 2019

Hovedtariffoppgjøret 2018

I 2018 var det hovedtariffoppgjør.  Resultatet fra de innledende forhandlingene:

Nyheter Tariffområde Spekter

{{article.displayName}}