Spekter - alle områder

Spekter er arbeidsgiverforening for offentlig og privat eide virksomheter som til sammen har over 220.000 ansatte. Spekter er delt inn i 13 ulike overenskomstområder.

Virksomhetene i Spekter er delt inn i egne overenskomstområder. Delta har medlemmer i 10 av de 13 områdene.  

Avtalestrukturen  i Spekter

Alle Deltas medlemmer er omfattet av hovedavtalen mellom YS Spekter og Spekter.

  • Alle Deltas medlemmer er omfattet av A-overenskomsten mellom YS Spekter og Spekter.
  • I tillegg inngås lokale tariffavtaler i hver virksomhet; lokale virksomhetsvise B-overenskomster.

Spesielt for område 10 - helseforetak med sykehusdrift, område 11 - øvrige helseforetak og område 13 - sykehus med driftsavtale

  • Deltas medlemmer i overenskomstområde 10 og 13 er i tillegg omfattet av A1-overenskomsten og  A2-overenskomsten mellom Delta og Spekter.
  • Deltas medlemmer i overenskomstområde 11 er omfattet av A1-overenskomsten.

Lønnsoppgjøret 2021

Innledende A-forhandlinger: 14. april 2021
A2- forhandlinger (sykehusene - område 10 og 13): 24. juni 2021
Lokale virksomhetsvise B-forhandlinger: Innen kl 16 24. september 2021

Hovedtariffoppgjøret 2020

Tariffområde Spekter - alle artikler

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}