Spekter område 6 - NRK

NRK er en offentlig eid, lisensfinansiert allmennkringkaster og Norges største mediebedrift. De ansatte omfattes av overenskomstene innenfor tariffområde Spekter område 6 - NRK.

Delta er åpen for, og har medlemmer innenfor, alle yrkesgrupper i NRK. Deltas medlemsorganisasjon (MO) i selskapet heter NRKs Tverrfaglige Forening - TF.

Avtaler

Hovedavtale og a-overenskomst

Deltas overenskomster i område 6 :

Tariffoppgjør

Medlemmene i respektive virksomhet får informasjon om resultatet i de lokale tariffoppgjørene fra Deltas tillitsvalgte i virksomheten.

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}