Spekter område 6 - NRK

NRK er en offentlig eid, lisensfinansiert allmennkringkaster og Norges største mediebedrift. De ansatte omfattes av overenskomstene innenfor tariffområde Spekter område 6 - NRK.

Delta er åpen for, og har medlemmer innenfor, alle yrkesgrupper i NRK. Deltas medlemsorganisasjon (MO) i selskapet heter NRK Delta.

Avtaler

Hovedavtale og a-overenskomst

Deltas overenskomster i område 6 :

Tariffoppgjør

Medlemmene i respektive virksomhet får informasjon om resultatet i de lokale tariffoppgjørene fra Deltas tillitsvalgte i virksomheten.

Mest for deg som er tillitsvalgt