Spekter område 11 - Øvrige helseforetak

Overenskomstområde for helseforetak som ikke har sykehusdrift.

Tariffoppgjør

Medlemmene i respektive virksomhet får informasjon om resultatet i de lokale tariffoppgjørene fra Deltas tillitsvalgte i virksomheten.