Spekter område 1 - Kultur

Spekter område 1 - Kultur er et overenskomstområde for virksomheter innenfor kultur.

Overenskomstområde for Spekter-virksomheter innenfor kultur.

Avtaler

Hovedavtale og a-overenskomst

Deltas B-overenskomster i område 1:

Tariffoppgjør

Medlemmene i respektive virksomhet får informasjon om resultatet i de lokale tariffoppgjørene fra Deltas tillitsvalgte i virksomheten.

 

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}