Spekter område 7 - Tog

Deltas medlemmer i området er i hovedsak ansatt i Vygruppen AS.

Vygruppen er et nordisk transportkonsern. Persontransport med tog og buss, godstrafikk på jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgjør konsernets hovedvirksomheter. 

Deltas medlemsorganisasjon (MO) i selskapene heter Delta Jernbane.

Avtaler

Hovedavtale og a-overenskomst

Deltas overenskomster i område 7:​​​​​​​

Tariffoppgjør

Medlemmene i respektive virksomhet får informasjon om resultatet i de lokale tariffoppgjørene fra Deltas tillitsvalgte i virksomheten.

Mest for deg som er tillitsvalgt