Spekter område 4 - Virksomheter med definert samfunnsoppdrag

Overenskomstområde for virksomheter med definert samfunnsoppdrag.

Deltamedlemmer i Vinmonopolet og Trygg Trafikk har egne medlemsorganisasjoner som ivaretar medlemmenes interesser:

Tariffoppgjør

Medlemmene i respektive virksomhet får informasjon om resultatet i de lokale tariffoppgjørene fra Deltas tillitsvalgte i virksomheten.