Lønn og avtaler for ansatte i sykehus (Spekter - område 10 og 13)

Ansatte i helseforetak med sykehusdrift og på Lovisenberg sykehus tilhører tariffområde Spekter. Lønns- og arbeidsvilkår reguleres i egen overenskomst for disse virksomhetene.

Tariffoppgjøret 2020

Lønnsoppgjørene er utsatt til høsten. Overenskomstene er forlenget fram til 15. september.
Årets forhandlinger skal etter planen gjennomføres slik:

Innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger)

A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon): 23. september

A2-forhandlinger (lønns- og arbeidsvilkår)

  • Oppstart: 26. oktober

Tariffoppgjøret 2019

Forhandlingsstart innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger): 2. april: 
A1-forhandlinger område 10, helseforetak 10. april