Lønn og avtaler for ansatte i sykehus (Spekter - område 10 og 13)

Ansatte i helseforetak med sykehusdrift og på Lovisenberg sykehus tilhører tariffområde Spekter. Lønns- og arbeidsvilkår reguleres i egen overenskomst for disse virksomhetene.

Lønnsoppgjøret 2021

Innledende A-forhandlinger: 14. april 2021
A2- forhandlinger (sentrale forhandlinger om lønnstillegg for sykehusene - område 10 og 13): 24. juni - utsatt fra 9. juni.
Lokale virksomhetsvise B-forhandlinger: Frister avtales i A2-forhandlingene

Se også:

Lønn

Resultatet i lønnsoppgjøret 2020

Minstelønnssatser pr. 1.10.2020

Minstelønnssatser i Spekter område 10 pr. 01.10.2020
 

Hovedtariffoppgjøret 2020

Innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger)

A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon): 

Protokoller

A2-forhandlinger (lønns- og arbeidsvilkår)

Protokoller

Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger i 2020.