Spekter område 9 - Øvrige virksomheter

Overenskomstområde for virksomheter som ikke naturlig hører inn under andre områder.

Avtaler

Hovedavtale og a-overenskomst

Deltas B-overenskomster i område 9:

Tariffoppgjør

Det ble 6. juni brudd i forhandlingene med Spekter om mellomoppgjøret 2019. Vi kom ikke til enighet i Mantena. Mekling ble satt til 16. september, men partene kom til enighet uken før meklingen (se protokoll under).

Effektueringen av resultatet i NRK Aktivum blir utsatt til enighet er oppnådd for hele overenskomstområde 9.

Mest for tillitsvalgte