Spekter område 9 - Øvrige virksomheter

Overenskomstområde for virksomheter som ikke naturlig hører inn under andre områder.

Avtaler

Hovedavtale og a-overenskomst

Deltas B-overenskomster i område 9:

Tariffoppgjør

Medlemmene i respektive virksomhet får informasjon om resultatet i de lokale tariffoppgjørene fra Deltas tillitsvalgte i virksomheten.

Mest for tillitsvalgte