Rollen som tillitsvalgt iht. andre sentrale bestemmelser

Introduksjon:

Som tillitsvalgt i AVYO har du ulike funksjoner i tilknytning til viktige forhold på arbeidsplassen selv om dette ikke inngår i rollen som tillitsvalgt etter hovedavtalen.

Selv om du ikke opptrer med hjemmel i hovedavtalen, er det svært viktig at du opptrer på aktiv og korrekt måte – og i tråd med hovedavtalens ånd og verdigrunnlag. De viktigste av disse funksjonsområdene er:

Hovedtariffavtalen

Inkluderende arbeidsliv

Arbeidsmiljøloven

Ferieloven

Tilsettingssaker

Personalsaker/disiplinærsaker

Forvaltningsloven

Personvernregler

Offentleglova, ytringsfrihet, lojalitetsplikt m.v.