Tariffområde Spekter - område 10 og 13: Arkiv

Tariffoppgjøret 2019

Lønn 2019

 
Forhandlingsstart innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger): 2. april: 
A1-forhandlinger område 10, helseforetak 10. april

Tariff 2018

I 2018 var det hovedtariffoppgjør.  Resultatet fra de innledende forhandlingene:

Lokale forhandlinger

Partene blir i de sentrale A2-forhandlingene enige om hvorvidt det skal gjennomføres lokale forhandlinger. Ved lokale forhandlinger gjelder disse retningslinjene:

Protokoller m m

Protokoller A1-forhandlingene

Protokoller A2-forhandlingene

Protokoller A3-forhandlinger for område 13

Artikkelarkiv tariffperioden 2016-2018

{{article.displayName}}