Fast eller midlertidig ansatt?

Fast ansettelse er hovedregelen. Når du blir ansatt, skal du alltid få en skriftlig arbeidsavtale.

Du skal ha skriftlig arbeidsavtale uavhengig av arbeidsforholdets varighet og størrelse på stillingen.

Midlertidig ansettelse

I noen tilfeller er det lov å ansette midlertidig. En midlertidig ansatt har en arbeidsavtale som er tidsbestemt eller som gjelder for et bestemt arbeid som er av forbigående art.

Hvis arbeidsgiver vil ansette deg midlertidig, be om begrunnelse for dette dersom det er uklart.
Sjekk om begrunnelsen for midlertidig ansettelse oppfyller vilkårene i arbeidsmiljøloven.

Privat eller offentlig

Ved ansettelse er det forskjell på om ansettelsen skal skje i privat eller offentlig virksomhet. Både privat og offentlig virksomhet har stor frihet til å ansette den personen som ønskes.

Hva sier arbeidsmiljøloven?

{{article.preface}}