På din side: Delta Direkte hjelper deg – alle hverdager 08–20

På din side: Delta Direkte hjelper deg – alle hverdager 08–20

Vi er her når du trenger oss med gratis rådgivning mandag til fredag 08-20. Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta.

Har du spørsmål eller trenger råd og bistand, kan du alltid kontakte din tillitsvalgte eller rådgivningstjenesten Delta Direkte.

Samtaleprisen til Delta Direkte avhenger av hvilket abonnement du har og hvilken teleoperatør du bruker. Prisene finner du på Post- og teletilsynets nettsider.

Her får du svar på spørsmål om:

  • Lønn, arbeidstid, ferie, permisjonsrettigheter, ansettelse, oppsigelse m.v.
  • Yrkesvalg, studier, jobbutvikling, karriere, etter- og videreutdanning
  • Medlemskap, medlemsfordeler og medlemsoppfølging
  • Utarbeidelse av jobbsøknad, CV og tips og råd knyttet jobbsamtalen og -intervjuet.

Deltas tillitsvalgte er til for deg som medlem

Deltas tillitsvalgte velges av medlemmene og skal tale medlemmenes sak overfor ledelsen. Du som medlem blir dermed representert i samtaler og møter med ledelsen.

Tillitsvalgtes oppgaver er å:

  • Forhandle om lønn, arbeidstid og arbeidsvilkår
  • Følge opp enkeltmedlemmer og grupper av ansatte i forbindelse med for eksempel omstilling og tilrettelegging av arbeidsplassen
  • Bidra til utvikling av arbeidsplassen i tråd med dine interesser gjennom medbestemmelse.

Vi har tillitsvalgte på en rekke arbeidsplasser, 7 regionale kontorer med avdelingskontorer og hovedkontor i Oslo.