Dine rettigheter

Problemer på jobb? Vi hjelper deg!

Vi skal ikke tåle trøbbel på jobb, verken for egen del eller på vegne av kollegaer. Ta tak i problemene, søk hjelp og løs dem!

Din tillitsvalgt i Delta kan hjelpe deg

Rettigheter og plikter i arbeidslivet reguleres i lovverket og i tariffavtalene som inngås mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene.

Som medlem eller tillitsvalgt i Delta kan du alltid kontakte din tillitsvalgt eller rådgivningstjenesten Delta Direkte når du har spørsmål.

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}