Yrkesfag gir gode jobbmuligheter

Yrkesfag gir gode jobbmuligheter
Foto: Arkivbilde Delta

Norge kan mangle titusenvis av fagarbeidere i 2035. En yrkesfagutdanning vil gi deg gode jobbmuligheter innen mange ulike yrker.

Ifølge Statistisk sentralbyrå risikerer Norge å mangle 70 000 fagarbeidere i 2035. Året 2018 var «Yrkesfagenes år», der organisasjonen WorldSkills Norway jobbet for å synliggjøre alle mulighetene yrkesutdanning gir.

– Yrkesfag er en av de sikreste veiene til jobb. Hvis du er presis, oppfører deg bra og står på i lærlingtiden, er det gode muligheter for å få fast jobb etterpå, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway.

Utvikler deg gjennom jobben

WorldSkills Norway, og organisasjonene i arbeidslivet, ønsker å avlive myter som finnes om yrkesfag.

– Mange tror yrkesfag stenger for videre utdanning, men det stemmer ikke. Du kan ta påbygg og få studiekompetanse, gå Y-veien, TAF, eller ta fagskole. Mange arbeidsgivere ønsker å tilrettelegge for at medarbeidere kan ta videreutdanning ved siden av jobben, og det finnes mange kurs du kan ta, sier Lange.

– Når du jobber som fagperson er du ikke ferdig utdannet selv om du har fått fagbrev. Du lærer mye gjennom jobben og det skjer hele tiden noe nytt, for eksempel gjennom at ny teknologi tas i bruk, legger Lange til.  

Morgendagens yrke

Rundt 100 000 nordmenn jobber i dag som helsefagarbeider eller hjelpepleier. Mange av disse vil gå av med pensjon i løpet av få år.  

– Helsefagarbeider er morgendagens yrke. I framtiden blir det stadig flere pasienter som trenger nærheten helsefagarbeidere gir. Vi lever lenger og når vi blir eldre får flere av oss ulike diagnoser, sier Jette Dyrnes, leder i helsefagarbeidere i Delta.

Som helsefagarbeider med fagbrev kan du etter to års praksis ta fagskole og spisse deg innen ulike retninger.

– Du kan ta fagskole innen for eksempel kreftomsorg, demens eller rus og psykiatri. Da kan du velge mellom å ta det på fulltid over ett år, eller på deltid over to år i kombinasjon med jobb. Det er mange muligheter, sier Dyrnes.