10 ting som er viktig for deg som er ung i arbeidslivet

Johanne Dirdal og Aniqa Khan i Delta gir deg sine beste tips for å gjøre deg klar på arbeidslivet.
Johanne Dirdal og Aniqa Khan i Delta gir deg sine beste tips for å gjøre deg klar på arbeidslivet. Foto: Siv Bjelland

Som ung i arbeidslivet er det mye en bør huske på. Vi har derfor samlet opp 10 ting som kan gjøre deg litt mer forberedt på arbeidslivet.

1. Arbeidsavtale

Du skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale der du jobber. Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide den. Dette er uavhengig om du jobber fast eller som vikar. Det er ingen unntak for denne regelen.

2. Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven sikrer deg et overtidstillegg på minst 40 %. Der Delta har tariffavtale er overtidsbetaling høyere, 50-100 % mer enn vanlig timelønn, dersom du jobber mer enn 37,5 timer i uka. For turnus-arbeidere er det kortere arbeidstid. Du har krav på minst 11 timer sammenhengende fritid i løpet av 24 timer, og 35 timer sammenhengende fri i løpet av 7 dager.

Avspasering baserer seg på avtalen mellom deg og din arbeidsgiver. Overtidstimer kan man skriftlig avtale at skal avspaseres time for time, men overtidstillegget skal alltid utbetales i form av lønn.

3. Lønn

Du er ikke sikret en rettferdig minstelønn gjennom arbeidsmiljøloven. Men det er du der Delta har en tariffavtale. Du kan alltid likevel prøve å forhandle deg til en bedre lønn enn minstelønnen gjennom en lønnssamtale.

4. Attest

Du har krav på en skriftlig sluttattest. Attesten er viktig når du senere skal søke annen jobb. Den er et skriftlig bevis på hvor lenge du har jobbet og hva du har jobbet med. Dette vil påvirke din lønn i form for ansiennitet, samtidig som den viser dine kvalifikasjoner.

5. Opplæring

Arbeidsgiver er pliktig til å gi deg en god opplæring. Opplæringstiden regnes som arbeidstid, og denne skal du ha betalt for. Hvor lang opplæringstiden skal være kommer an på din stilling og arbeidsgiver.

6. Ferie og feriepenger

Med en tariffavtale har du krav på 5 uker ferie i løpet av et år, uavhengig om du jobber fast, midlertidig, heltid eller deltid. Av disse kan du kreve at 3 av dem er sammenhengende i hovedferieperioden. De fleste av Deltas medlemmer som har en tariffavtale har et feriepengegrunnlag på 12 %. Dette regnes ut fra din inntekt året i forveien. Alle ansatte må ta ut ferie.

7. Pauser

Du har rett på pause hvis du jobber mer enn 5,5 time om dagen. Pausen skal være på minimum 30 minutter dersom du har en 8 timers arbeidsdag. Hvis du ikke kan forlate arbeidsplassen eller du har tilgang på et pauserom, skal pausen være betalt.

8. Oppsigelse

Arbeidsgiver kan ikke si deg opp uten saklig grunn. En oppsigelse skal være skriftlig, uansett om det er arbeidsgiver eller du som avslutter arbeidsforholdet. Oppsigelsestiden skal stå i din arbeidsavtale. Blir du sagt opp, kan du som Deltamedlem få hjelp av den tillitsvalgte på arbeidsplassen din til å vurdere oppsigelsen.

9. Sykdom med egenmelding

Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, som er de først 16 kalenderdagene av sykefraværet. Egenmelding kan brukes for opptil 3 dager i strekk. Er du borte i mer enn dette kan arbeidsgiveren kreve en sykemelding.

10. Pensjon

Selv om det mest sannsynlig er lenge til du skal gå av med pensjon, kan det være lurt å begynne å spare i dag. Hvilken jobb du velger, hvor lenge du blir i jobben og hvilken stillingsstørrelse du jobber i kan være avgjærende for om du får være med i pensjonsordningen på arbeidsplassen din. Velger du å ta høyere utdanning i stedet for å jobbe, eller om du kanskje har lyst til å ta deg et friår, påvirker dette hva du en dag vil få i pensjon.