– Delta hjalp meg inn i fast jobb

En Delta-tillitsvalgt gjorde Aina Storm-Surnevik (26) oppmerksom på at hun hadde krav på fast stilling. Tre uker senere var hun i fast jobb.

Aina Storm-Surnevik er utdannet ambulansefagarbeider, og ble medlem i Delta mens hun gikk på ambulanselinjen på Sauda videregående skole.

– En lokal tillitsvalgt kom på skolebesøk, og alle i klassen ble medlem. Allerede i lærlingtiden så jeg nytten av medlemskapet, forklarer Aina. 

Oppfylte treårs-regel

Hun var lærling på Haugesund ambulansestasjon i helseforetaket Helse Fonna i to år. Etter det var hun ansatt i ulike vikariater i fire år.

– Etter hvert ble jeg ung-representant i Delta, og tok tre kurs i Delta-regi. På et av kursene snakket de om at man har krav på fast stilling, hvis man har jobbet uten opphold hos en arbeidsgiver i minst tre år. «Dette gjelder deg, Aina», sa den tillitsvalgte kollegaen min til meg.

Dokumentasjon var avgjørende

Etter at Aina var ferdig utdannet hadde hun kun vikariater. Hvis det var opphold mellom vikariatene hadde hun likevel løse vakter.

– De tillitsvalgte ba meg om dokumentasjon i form av kontrakter og timelister. De kikket over dokumentasjonen og tok det videre med arbeidsgiver og HR. Hele prosessen tok under tre uker. Jeg fikk beskjed om at det jeg hadde lagt frem ga grunnlag for fast heltidsstilling. Men dokumentasjonen var viktig, presiserer hun.

> FINN UT MER: Rett til fast ansettelse etter tre eller fire år

Ga trygghet til å stifte familie

I løpet av det siste året har Aina både giftet seg med forloveden sin, og de har blitt foreldre til Lea.

Aina og Lea
Aina med datteren Lea. Foto: Privat

- Hva har det betydd for deg å ha fast jobb i forhold til å bestemme seg for å få barn?

- Det har betydd alt for meg. Jeg kjenner meg trygg for fremtiden og for familien min. Det å ha fast jobb før vi bestemte oss for å få barn er en stor fordel med tanke på en stabil økonomi. Ikke minst slipper jeg bekymringene rundt det med jobb når jeg har vært i foreldrepermisjon fordi jeg vet jeg har en trygg arbeidsplass og komme tilbake til, sier Aina.

Har hjulpet kolleger

I ettertid har Aina hjulpet flere kollegaer i liknende situasjoner. De har også fått fast jobb.

– Kunnskapen til de tillitsvalgte er utrolig nyttig i en slik prosess. Noen uorganiserte kollegaer har prøvd å ta opp saken sin uten hjelp. De har ikke hatt god nok dokumentasjon og har fått avslag. Så nå har flere hos oss forstått hvorfor det er viktig å organisere seg, sier Aina.

Spør Delta Direkte om hjelp

Delta Direkte svarer på dine spørsmål om lønns- og arbeidvilkår. Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20. Medlemmer kan ta kontakt på tlf. 02125, på chat eller send en e-post til direkte@delta.no.