Ble advart mot yrket: - Nå har jeg verdens beste jobb

Vilde Fjellby er fornøyd med sitt valg av yrke som ambulansearbeider.
Vilde Fjellby er fornøyd med sitt valg av yrke som ambulansearbeider. Foto: Per Tandberg

Da Vilde (23) var tenåring var det tre yrker som sto i hodet hennes; frisør, makeupartist og stylist. En dramatisk hendelse snudde opp ned på alt.

Vilde Fjellby sitter på vaktrommet på ambulansestasjonen i Åsane i Bergen. Det er desember 2018, og bare to måneder siden hun fikk fast stilling som ambulansearbeider i 100 prosent. 

At hun har havnet på rett plass i yrkeslivet er hun ikke et sekund i tvil om. Likevel er det litt tilfeldig at hun sitter der hun gjør.

For drøyt åtte år siden, i desember 2010, er Vilde og bestevenninnen på vei fra hjemplassen Masfjorden til dansing i Bergen. De to jentene halvsover på bussen. Ved Ostereidet i Lindås kommune blir de oppholdt av en ulykke, masse blålys og mye som skjer. Etter hvert kjører bussen videre, og de to jentene glemmer egentlig hendelsen. Vel framme i Bergen får de telefonen; en av deres aller beste venner omkom i ulykken de nettopp hadde passert.

Det forandret alt.

- Det var en forferdelig beskjed å få. To søstre omkom, og en av dem var en nær venn av oss. Vi kjente også søsteren godt.

Ekstra motivert

Ulykken preget på mange måter Vildes valg senere i livet. Hun begynte på studiespesialisering på videregående, men fant fort ut at det ikke var noe for henne.

- Etter fire dager byttet jeg til helse og sosial, og det føltes helt riktig med en gang.

Vilde fullførte VG2 og fikk læreplass som ambulansearbeider.

- Det manglet ikke på advarsler underveis. Mange frarådet meg å begynne i ambulanseyrket. «Husk det er en tøff jobb, du er jente og ganske liten» og det kan være mange psykiske belastninger knyttet til mentalt tøffe oppdrag, var ting folk fortalte meg. For meg virket det bare som en ekstra motivasjonsfaktor, forteller Vilde.

I 2015 var den store dagen kommet. Vilde skulle avlegge fagprøven.

- Jeg gruet meg noe helt jævlig. Da alt var over, og jeg fikk «bestått», så brøt jeg fullstendig sammen, var helt tom. Jeg hadde klart det!

- De kan så veldig mye

Nå går Vilde i vanlig turnus, og jobber til alle døgnets tider og med alle typer oppdrag.

Trafikkulykker, fødsler, dødsfall og mye psykiatri for å nevne noe.
- Oppdragene våre har tre kategorier. Rød betyr at hvert sekund teller, gjerne livstruende skader og sykdom. Gul betyr at oppdraget skal utføres med det samme og uten unødvendig forsinkelse.  Grønn er minst akutt og består blant annet av å transportere pasienter fra sykehuset og hjem.

- Det er grønne og gule turer vi har flest av.

Det brede spekteret av oppdrag stiller også mange krav til de som betjener ambulansen.

- Mens leger og sykepleier spesialiserer seg, så skal vi i ambulansen kunne takle og ha litt kunnskap om alt. Det er krevende, men samtidig utfordrende på en positiv måte.

23-åringen roser arbeidsmiljøet og det sterke faglige fokuset på arbeidsplassen.

- Kollegene mine kan veldig mye. Og alle er flinke til å dele opplevelser og kunnskap. At vi alltid er to på hvert oppdrag er også svært verdifullt. Jeg har verdens beste jobb.

Vilde sier hun får brukt «hele seg» i jobben som ambulansearbeider.
- Jeg bruker alle egenskapene jeg visste jeg hadde, og en del jeg ikke visste at jeg hadde. Sånn sett kan man gjerne si at jeg bruker mye mer enn det jeg lært under utdanningen. Du må hele tiden improvisere og være kreativ.  

Er det noe du gjerne skulle lært mer om da du utdannet deg?

- Ja, det må være å møte folk i krise og det å være et medmenneske. Psykiatri kombinert med rus er noe vi ofte er oppe i. Dette kan være alt fra lettere psykiske reaksjoner knyttet til en hendelse - til veldig psykisk syke pasienter.

Hun kommer med et eksempel:
- Min væremåte og opptreden kan være akseptabel og jeg får en god tone med pasienten de første minuttene. I neste øyeblikk kan pasienten snu totalt og bli redd, sint, aggressiv, truende og voldelig mot oss som helsepersonell. Det er ikke alltid de har innsikt i egen situasjon og forstår at vi er der for å hjelpe dem.

- Å hjelpe mennesker når de er som mest sårbare, er en veldig god følelse. Vilde Fjellby (23)

Å overbringe et dødsbudskap

Vilde forteller at man hele tiden må føle seg frem og finne ut hva den enkelte pasienten ønsker og trenger.
- Det er ingen fasit på hvordan man skal være eller opptre i de forskjellige situasjonene.

Vi har pasientkontakt i kanskje én time, og det er begrenset hvor godt vi blir kjent med et menneske på denne korte tiden.

En annen krevende oppgave hun ikke lærte så mye om under utdanningen er hvordan man skal overbringe et dødsbudskap.

- Det er jo som regel politiet, lege eller prest som gjør dette, men i akutte situasjoner må av og til vi også gjøre dette. Et eksempel på dette kan være at vi får melding om hjertestans hos en ektefelle, og vi konstaterer mors dødsfall etter å ha forsøkt gjenoppliving, eller vi ser med en gang at det ikke er noe vi kan gjøre.

- Jeg kommer ikke til å glemme første gang jeg var i den situasjonen og måtte fortelle den andre at ektefellen var død.

Kjører hjem for full musikk

Noe av det Vilde ble advart sterkest mot da hun tok sitt yrkesvalg var de mange fysisk krevende oppdragene hun ville få. Pasienter skal løftes og bårer bæres i trapper og andre utfordrende steder.

- Det er ingen tvil at det å være ambulansearbeider krever god fysikk. Derfor er jeg også veldig nøye med å holde meg i form. Jeg går mye i fjellet, og jeg trener i tillegg regelmessig. Det er veldig viktig for meg at jeg er sterk nok til å utføre jobben på lik linje med alle kollegene mine. Og kroppen sier raskt fra om jeg slurver med trening. Jeg merker det i rygg og skuldre dersom jeg ikke holder fysikken min vedlike.

Også den psykiske belastningen kan være stor, men Vilde forteller at hun stort sett er flink til å legge jobben bak seg når hun går av vakt.

- Noen ganger tenker jeg likevel litt ekstra på det jeg har opplevd på jobben. Da er kjøreturen hjem god medisin. Jeg setter musikken full guffe, og innen jeg kommer hjem så har det gått 45 minutter. Da har jeg fått luftet ut det aller meste.

Den unge ambulansearbeideren er sikker på at hun har valgt rett yrkesvei, og tror hun kommer til å bli i jobben sin lenge.

- Kan hende tar jeg mer utdannelse etter hvert, kanskje paramedic eller sykepleien. Alt for å få enda flere muligheter i yrket mitt, sier Vilde.

Hun er tydelig på at hun ikke valgte ambulansetjenesten for å bli rik.

- Lønna kunne gjerne vært høyere. Likevel gir jobben meg så utrolig mye mer. Det å hjelpe mennesker når de er som mest sårbare er en veldig god følelse.