Rett til fast ansettelse etter tre eller fire år

Midlertidig ansatte kan ha krav på fast stilling etter 3 eller 4 års sammenhengende tjeneste. Faller du inn under noen av disse bestemmelsene?

Fire års sammenhengende tjeneste

- for deg som jobber i prosjektstilling eller utfører arbeid av midlertidig karakter.

Vilkår:

 • Du har jobbet i et eller flere prosjekter og/eller har vært ansatt for å utføre arbeidsoppgaver av midlertidig karakter mer enn fire år til sammen.
 • Du har vært sammenhengende ansatt, altså uten lengre opphold enn cirka to uker mellom to arbeidsperioder. Fravær i form av vanlig ferie, sykdom, permisjoner, militærtjeneste, teller ikke som opphold selv om det er på mer enn to uker.

Fyller du vilkårene, er du automatisk fast ansatt ved passering av fire år. Det betyr at arbeidsgiver ikke kan si deg opp uten å følge reglene i arbeidsmiljøloven.

Tre års sammenhengende tjeneste

- for deg som har gått i vikariat eller er midlertidig ansatt på generelt grunnlag.

Vilkår:

 • Du har vært ansatt som vikar, eventuelt i kombinasjon med midlertidig arbeidsavtale i tre år
 • Du har vært sammenhengende ansatt, altså uten lengre opphold enn cirka to uker mellom to arbeidsperioder. Fravær i form av vanlig ferie, sykdom, permisjoner, militærtjeneste, teller ikke som opphold selv om det er på mer enn to uker.

Fyller du vilkårene, og har inngått / fornyet arbeidsavtalen etter 1. juli 2015, er du automatisk fast ansatt ved passering av tre år. Det betyr at arbeidsgiver ikke kan si deg opp uten å følge reglene i arbeidsmiljøloven.

Hva oppnår du?

 • Du blir fast ansatt og skal få ny, skriftlig arbeidsavtale.
 • I utgangspunktet skal du ansettes på samme arbeidssted og med samme arbeidstid som du har arbeidet siste fire (eller tre) år.
 • Fast ansettelse kan gi deg økt økonomisk trygghet og forutsigbarhet, bedre pensjonsrettigheter, rett til utvidet stilling, og sterkere oppsigelsesvern.

Hva kan du gjøre?

 • Finn frem timelister og lønnsslipper. De dokumenterer hvor mye du har arbeidet.
 • Beregn hvilken stillingsprosent du faktisk har arbeidet. Har du jobbet mer på slutten av perioden, kan du argumentere for at det er denne stillingsprosenten du er ansatt i.
 • Lever skriftlig krav til arbeidsgiver om å få en arbeidsavtale der det framgår at du er fast ansatt, og i hvilken stillingsprosent.
 • Er du medlem i Delta, kan du få hjelp til dette av din tillitsvalgt. Er du ikke medlem og trenger hjelp - meld deg inn i Delta! 

Hva om arbeidsgiver motsetter seg dette?

 • Du er automatisk fast ansatt når du fyller vilkårene, enten arbeidsgiver vil eller ikke.
 • Din tillitsvalgte vil hjelpe deg. Ta kontakt med din tillitsvalgt eller Delta Direkte!

Spør Delta Direkte om hjelp

Delta Direkte svarer på dine spørsmål om lønns- og arbeidvilkår. Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20. Medlemmer kan ta kontakt på tlf. 02125, på chat eller send en e-post til direkte@delta.no.