Ny tjenestepensjon – hva betyr det for deg?

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Delta vil at du skal stemme ja til den nye tjenestepensjonen. Her forklarer vi hvorfor og viser noen eksempler på hvordan det kan slå ut.

For deg som er født i 1963 eller senere, er det avtalt ny tjenestepensjon. Den nye ordningen er lik for kvinner og menn og vil gi pensjonsutbetaling hele livet, akkurat som i dag.

– Unge arbeidstakere får en klart bedre pensjon med den nye pensjonsavtalen, sier Delta-leder Erik Kollerud.

– Med den nye ordningen blir det mulig å kombinere arbeid og pensjon uten kutt i pensjonen, poengterer han.

Se hvordan det vil slå ut for deg, i teksten under.

Ny tjenestepensjon forklart punkt for punkt

Delta har laget en oversikt som forklarer punkt for punkt hva som er de viktigste endringene i pensjonsordningen. Det er viktig at du setter deg inn i hva dette vil bety for deg.

Her er noen vesentlige forbedringer:

 • Det går raskere å tjene opp en god pensjon sammenliknet med dagens ordning.
 • AFP-ordningen blir livsvarig, og det gjør det lettere å flytte mellom offentlig og privat sektor.
 • Et tidligpensjonstillegg for de som går av før 67 år og er født i 1970 eller tidligere.
 • Det skal bli enklere å trappe ned og kombinere arbeid og pensjon.
 • De som har særaldersgrenser, får omfattende sikringsordninger, og det skisseres en videre prosess for tilpasninger gjennom forhandlinger mellom partene.
 • Uføre skal ha en alderspensjon som gir et godt, samlet pensjonsnivå.

LAST NED PUNKT-FOR-PUNKT-FORKLARINGEN HER

Hvordan vil det slå ut for deg?

Arbeidsdepartementet har laget typeeksempler for tre ulike lønnsnivåer som viser hvordan pensjonen vil slå ut for mange av medlemmene i Delta. Eksemplene er laget for årskullene 1963, 1973, 1983 og 1993.

Her vil vi gi deg en forklaring på hvordan pensjonen din kan bli. Dette vil vi gjøre ved hjelp av tre forskjellige typeeksempler, lønnsnivå ca. 405.000, lønnsnivå ca. 460.000 og lønnsnivå ca. 550.000 kroner i året.

Diagrammene forutsetter at du startet å jobbe i offentlig sektor da du var 20 år, 24 år og 27 år.

Hvert av de tre eksemplene viser pensjonen for de fire årgangene og med samme lønn og karriere.

I tillegg viser vi typeeksempler på hvordan den individuelle garantien kan slå ut for deg som er født i 1959 - 1962.

Betydningen av fargene i søylediagrammene

 • Svart: FT – Det vil si det du har opptjent i Folketrygden (FT) (svart del av søylen)
 • Oransje: AFP –   ny, livsvarig ordning for alle (oransje del av søylen). I dagens ordning kan det tas ut i årene fra man er 62–66 år, men gjelder kun om man tar ut pensjon i disse årene.
 • Blå: Brutto – Det som er opptjent i dagens ordning (blå del av søylen).
 • Gul: Overgangstillegget (den gule delen av søylen) som gis til årskullene 1963–1970 dersom de slutter å jobbe i offentlig sektor i alderen fra 62 til 67 år.
 • Rød: 2011-tillegg – de som har opptjent offentlig tjenestepensjon i dagens ordning før 2011, vil få et tillegg til pensjonen, «2011-tillegg» (den røde delen av søylen).

Eksempel 1 – Inntekt kr 404.967

Du tjener 404.967 kroner og startet å jobbe i kommunen da du var 20 år. Du har en sluttlønn som er lik din gjennomsnittslønn.

Du er født i 1963:

I diagrammet nedenfor ser du effekten av overgangstillegget (den gule delen av søylen) som gis til årskullene født i 1963–1970 og som går av mellom 62 og 67 år. På grunn av dette tillegget vil du kunne gå av med 66 prosent av lønnen din når du er 64 år.

Fordi dette tillegget kun gjelder fram til 67 år, vil pensjonen fra dette tidspunktet gå litt ned.

Ny ordning: Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i pensjon når du er 64 år.

Dagens ordning: Med dagens ordning ville du ha måttet jobbe til du var 69 år for å få det samme.

404 967 1963 a

I det andre diagrammet for deg som er født i 1963, vil du finne nivået på livsvarig pensjon fra 70 år.

Som diagrammet viser, må du stå litt lenger i jobb for å få en pensjon tilsvarende 66 prosent av lønnen i livsvarig pensjon. Dette skyldes i hovedsak overgangstillegget som gis hvis du går av mellom 62 og 67 år.

Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i livsvarig pensjon når du er 65 år og fire måneder.

404 967 1963 b ny

Du er født i 1973:

På diagrammet under ser du hva du vil få i livsvarig pensjon fra 70 år.

Ny ordning: Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i pensjon når du er 66 år og tre måneder.

Dagens ordning: Med dagens ordning ville du ha måttet jobbe til du var 70 år og tre måneder for å få det samme.

404 967 1973 b ny

Du er født i 1983: 

I diagrammet under ser du hva du vil få i livsvarig pensjon fra 70 år.

Ny ordning: Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i pensjon når du er 66 år og ti måneder.

Dagens ordning: Med dagens ordning ville du ha måttet jobbe til du var ca. 71 år og tre måneder for å få det samme.

404 967 1983 b ny

Du er født i 1993: 

Diagrammet under viser hva du vil få i livsvarig pensjon fra 70 år.

Ny ordning: Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i pensjon når du er 67 år og tre måneder.

Dagens ordning: Med dagens ordning ville du ha måttet jobbe til du var ca. 73 år for å få det samme.

404 967 1993 b ny

Eksempel 2 – Inntekt kr 459.939

Du tjener 459.939 kroner i året og startet å jobbe i offentlig sektor da du var 24 år. Du har en sluttlønn som er lik din gjennomsnittslønn.

Du er født i 1963:

I diagrammet nedenfor ser du effekten av overgangstillegget (den gule delen av søylen) som gis til årskullene 1963–1970 som går av mellom 62 og 67 år. På grunn av dette tillegget vil du kunne gå av med 66 prosent av lønnen din når du er 64 år.

Fordi tillegget kun gjelder fram til 67 år, vil  pensjonen på dette tidspunktet gå litt ned.

Ny ordning: Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i pensjon når du er 65 år.

Dagens ordning: Med dagens ordning ville du ha måttet jobbe til du var 69 år og tre måneder for å få det samme.

459 939 1963 a ny

I det andre diagrammet for deg som er født i 1963, vil du finne nivået på livsvarig pensjon fra 70 år.

Som diagrammet viser, må du stå litt lenger i jobb for å få en pensjon tilsvarende 66 prosent av lønnen i livsvarig pensjon. Dette skyldes i hovedsak overgangstillegget som gis ved fratreden mellom 62 og 67 år.

Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i livsvarig pensjon når du er 66 år og to måneder.

459 939 1963 b ny

Du er født i 1973:

I diagrammet under ser du hva du vil få i livsvarig pensjon fra 70 år.

Ny ordning: Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i pensjon når du er 67 år og tre måneder.

Dagens ordning: Med dagens ordning ville du ha måttet jobbe til du var 70 år og åtte måneder for å få det samme.

459 939 1973 b ny

Du er født i 1983:

I diagrammet under ser du hva du vil få i livsvarig pensjon fra 70 år.

Ny ordning: Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i pensjon når du er 67 år og ti måneder.

Dagens ordning: Med dagens ordning ville du ha måttet jobbe til du var 72 år for å få det samme.

459 939 1983 b ny

Du er født i 1993:

I diagrammet under ser du hva du vil få i livsvarig pensjon fra 70 år.

Ny ordning: Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i pensjon når du er 68 år og fire måneder.

Dagens ordning: Med dagens ordning ville du ha måttet jobbe til du var 73 år for å få det samme.

459 939 1993 b ny

Eksempel 3 – Inntekt kr 549.912


Du tjener 549.912 kroner i året og startet å jobbe i kommunen da du var 27 år. Du har en sluttlønn som er lik din gjennomsnittslønn.

Du er født i 1963:

I diagrammet nedenfor ser du effekten av overgangstillegget (den gule delen av søylen) som gis til årgangene 1963–1970 ved fratreden mellom 62 og 67 år. På grunn av dette tillegget vil du kunne gå av med 66 prosent av lønnen din når du er 65 år og seks måneder.

Fordi tillegget kun gjelder fram til 67 år, vil pensjonen fra dette tidspunktet gå litt ned.

Ny ordning: Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i pensjon når du er 65 år og seks måneder.

Dagens ordning: Med dagens ordning ville du ha måttet jobbe til du var 69 år og tre måneder for å få det samme.

549 912 1963 a ny 1

I det andre diagrammet for deg som er født i 1963, vil du finne nivået på livsvarig pensjon fra 70 år.

Som diagrammet viser, må du stå litt lenger i jobb for å få en pensjon tilsvarende 66 prosent av lønnen i livsvarig pensjon. Dette skyldes i hovedsak overgangstillegget som gis ved fratreden mellom 62 og 67 år.

Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i livsvarig pensjon når du er 66 år og seks måneder.

549 912 1963 b ny

Du er født i 1973:

I diagrammet under ser du hva du vil få i livsvarig pensjon fra 70 år.

Ny ordning: Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i pensjon når du er 67 år og fire måneder.

Dagens ordning: Med dagens ordning ville du ha måttet jobbe til du var 70 år og seks måneder for å få det samme.

549 912 1973 b ny

Du er født i 1983:

I diagrammet under ser du hva du vil få i livsvarig pensjon fra 70 år.

Ny ordning: Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i pensjon når du er 68 år.

Dagens ordning: Med dagens ordning ville du ha måttet jobbe til du var 71 år og seks måneder for å få det samme.

549 912 1983 b ny

Du er født i 1993:

I diagrammet under ser du hva du vil få i livsvarig pensjon fra 70 år.

Ny ordning: Med forslaget til ny tjenestepensjon kan du gå av med pensjon og få 66 prosent av sluttlønnen i pensjon når du er 68 år og seks måneder.

Dagens ordning: Med dagens ordning ville du ha måttet jobbe til du var 73 år og fire måneder for å få det samme.

549 912 1993 b ny

Grunnbeløpet i folketrygden er 93.634 kroner per 01.05.2017. Det oppreguleres hvert år per 1. mai.

Beregning av individuell garanti om du er født mellom 1959-1962

Årgangene til og med 1958 har en individuell garanti som sikrer 66 prosent av sluttlønnen i pensjon. Denne garantien er delvis videreført for årgangene 1959 - 1962. 

Nedenfor kan du se to typeeksempler på hvordan den nye tjenestepensjonsordningen kan slå ut for deg som er omfattet av den individuelle garantien som gjelder personer født før 1963.

Det ene typeeksempelet tar utgangspunkt i en person som er født i 1959 og har kr 562.000 i årslønn. Det andre typeeksempelet tar utgangspunkt i en person som er født i 1962 og har kr 468.000 i årslønn.   

Les mer om beregning av den individuelle garantien HER

Eksempel 4  - Inntekt kr 562.000

Du er født i 1959:

I diagrammet under ser du et typeeksempel som illustrerer hvordan beregningen av den individuelle garantien kan bli.

1959 562 000

Eksempel 5 - Inntekt kr 480.000

Du er født i 1962:

I diagrammet under ser du et typeeksempel som illustrerer hvordan betydningen av den individuelle garantien skal gjøres.

1962 468 000

Flere eksempler med ulike lønnsnivå

Vi har sett på livsvarig nivå på pensjon fra 70 år for årgangene 1973–1993. For 1963-årgangen har vi i tillegg sett på hvordan overgangstillegget slår ut hvis du går av med pensjon før 67 år.

I de komplette tabellene fra departementet som er representative for mange av yrkesgruppene i Delta, kan du lese mer.

Ønsker du å vite mer?

Nye regler og gamle regler? Overgangsregler? For hvilke årskull og når? Pensjonsbloggen til Statens Pensjonskasse kan gi hjelp til deg som fortsatt føler deg forvirret.