Slik stemmer du over ny offentlig tjenestepensjon

Delta-medlemmer  som er ansatte i kommunal sektor, kommunale bedrifter (ikke energibedrifter), fylkeskommune, Oslo kommune og Området Spekter Helse (som inkluderer spesialisthelsetjenesten, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital), kan stemme over forslag til ny tjenestepensjon.

Øvrige områder er «følgeområder» (Virke m.fl.), og omfattes ikke av avstemningen.

Medlemmer i statlige områder deltar i uravstemning i regi av YS Stat. Dere mottar derfor egen avstemning fra YS Stat og ikke fra Delta. Deres stemmer teller likevel med i resultatet for Delta.

Alle berørte Delta-medlemmer skal ha mottatt invitasjon til uravstemningen på e-post. Har du ikke mottatt dette kan du ta kontakt med Delta Direkte og kontrollere at de har riktig e-postadresse på deg. Du kan kontakte Delta Direkte via Chat på delta.no, e-post direkte@delta.no og telefon 02125.