Ingen streik i staten: - Alle sikret god reallønnsvekst

Nestleder i Delta, Trond Ellefsen, hos Riksmekleren på vegne av Deltas medlemmer i statlige virksomheter.
Nestleder i Delta, Trond Ellefsen, hos Riksmekleren på vegne av Deltas medlemmer i statlige virksomheter. Foto: Siv M. Bjelland

Det blir ikke streik i staten etter at partene kom til enighet fredag ettermiddag.

YS, LO, Unio og Akademikerne er enige med staten i årets lønnsoppgjør, etter mekling tretten timer på overtid hos Riksmekleren.

- Gjennomslag for kravene

Nestleder i Delta, Trond Ellefsen, er fornøyd med resultatet, som ga gjennomslag for kravene i YS Stat.
– Jeg er glad for at staten har kommet oss i møte på kravet om at ny avtalefestet pensjon blir tatt inn i tariffavtalen, og at alle faste og variable tillegg skal gi pensjonsopptjening, sier nestlederen i Delta. 

Rammen ble på 3,2 % med et overheng fra 2018 på 1,6 % og en estimert glidning på 0,1 %.

LAST NED ny lønnstabell (pdf)

Dette er lønnstilleggene

Lønnstrinn 1 – 46  1,35 %
Lønnstrinn 47 – 63 1,55 %
Lønnstrinn 64 – 101 1,35 %

Lokale forhandlinger

Det ble satt av 1,24 % pr 1.juli til lokale forhandlinger

Pensjon

Intervallet avvikles for pensjonsgivende variable tillegg som gir opptjening av pensjonsgrunnlag i ny offentlig tjenestepensjon. Det betyr at "gulvet" på 6.400 kr og "taket" på 66.000 kr for pensjonsgivende tillegg forsvinner fra 1.januar 2020 og alle faste og variable tillegg blir pensjonsgivende.

AFP

Rettighetene til ny AFP (avtalefestet pensjon) for 1963-årgangen og yngre er tariffestet.

- God reallønnsvekst til alle

Deltamedlemmer i staten er sikret et lønnstillegg som gir god reallønnsvekst til alle, og i tillegg det er det avsatt en pott til lokale forhandlinger som vil sikre mange medlemmer ytterligere lønnsøkning i år.

– Resultatet er i tråd med rammen for frontfaget, og vi har blitt enige med staten om at 60 prosent av lønnstillegget gis sentralt, og 40 prosent fordeles ute lokalt, sier forhandlingsleder for YS Stat, Pål N. Arnesen.

Ruland og Arnesen Foto Vetle Daler
ENIGHET I STATEN: Riksmekler Mats Ruland (til venstre) og forhandlingsleder i YS Stat, Pål Arnesen. Foto: Vetle Daler

 

YS Stat

Hovedsammenslutningen YS Stat forhandler på vegne av YS-forbundene i statlig sektor.  

I tillegg til Delta har følgende YS-forbund medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Skolelederforbundet, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.