Brudd i lønnsoppgjøret for statsansatte

BRUDD i STATSOPPGJØRET:  - Beklagelig at mellomoppgjøret ender i mekling, sier Trond Ellefsen, nestleder i Delta.
BRUDD i STATSOPPGJØRET: - Beklagelig at mellomoppgjøret ender i mekling, sier Trond Ellefsen, nestleder i Delta. Foto: Vetle Daler

–  Når staten nekter sine ansatte samme pensjonsrettigheter som i kommunal sektor, har vi ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Trond Ellefsen, nestleder i Delta.

– Vi visste at det ville bli krevende forhandlinger, men håpet i det lengste på en forhandlingsløsning. Det er beklagelig at mellomoppgjøret ender med mekling, sier Trond Ellefsen.

Dette var Delta og YS Stats krav:

  • All inntekt, det vil si brutto lønn, faste og variable tillegg (unntatt overtid), skal være pensjonsgivende.
  • AFP skal fortsatt være en del av tariffavtalen.
  • Betydelig reallønnsvekst, fordelt på både et sentralt tillegg og lokale forhandlinger.

– Delta har mange medlemmer i statlige virksomheter som jobber skift/turnus. Derfor er kravet om at all inntekt skal være pensjonsgivende et svært viktig krav for oss, understreker Trond Ellefsen.  

– Det er besynderlig at staten ikke følger opp pensjonsavtalen som staten og arbeidstakerorganisasjonene ble enige om i 2018. Jeg tror de fleste vil være enige om at det bør være samme regler i hele offentlig sektor, sier Pål N Arnesen, leder i YS Stat.

Det er avtalt mekling 21.-23. mai, med frist 23. mai kl. 24.00.

YS Stat

Hovedsammenslutningen YS Stat forhandler på vegne av YS-forbundene i statlig sektor.  

I tillegg til Delta har følgende YS-forbund medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Skolelederforbundet, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

YS Stat-leder Pål N. Arnesen om hvorfor det ble brudd: