Meklingen for statsansatte er i gang

Nestleder i Delta, Trond Ellefsen, på vei inn til mekling i staten onsdag 22. mai. - Jeg håper meklingen fører fram og at vi unngår konflikt., sier Ellefsen. Foto: Siv M. Bjelland
Nestleder i Delta, Trond Ellefsen, på vei inn til mekling i staten onsdag 22. mai. - Jeg håper meklingen fører fram og at vi unngår konflikt., sier Ellefsen. Foto: Siv M. Bjelland

Onsdag 22. mai startet meklingen i lønnsoppgjøret for statsansatte. Blir det ikke enighet før midnatt torsdag 23. mai, blir det streik i Staten.

YS Stat brøt forhandlingene med Staten 30. april.

Mekling med frist torsdag 23. mai kl. 24.00

Dersom ikke partene kommer til enighet i meklingen kan det bli streik fra  arbeidstidens begynnelse fredag 24. mai.  

Medlemmer og tillitsvalgte i Delta vil få informasjon om mekling og konfliktberedskap.

- Delta krever en betydelig reallønnsvekst for våre medlemmer i staten, gjennom både sentrale og lokale tillegg, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen.

- Medlemmene i staten skal ha pensjonsopptjening på all lønnsinntekt - også alle tilllegg - for mange utgjør dette en stor del av lønna. Vi kan ikke godta at staten har en dårligere pensjonsordning enn kommunal sektor, sier Ellefsen.

- Jeg håper meklingen fører fram og at vi unngår konflikt. Nå setter vi atter en gang vår lit til Riksmekleren, sier Ellefsen.

Under meklingen er det bare Riksmekleren som uttaler seg.

Streikevarsel for Deltas medlemmer i Bodø fengsel

Blir partene ikke enige hos Riksmekleren, blir det streik i staten fra arbeidstidens start fredag 24. mai.

YS Stat tar ved streikens første dag ut medlemmer i departementene og på OsloMet. For Deltas medlemmer er det varslet streikeuttak i Bodø fengsel fra arbeidstidens begynnelse mandag 27. mai.

Medlemmene i Bodø fengsel er organisert i Delta gjennom medlemsorganisasjonen Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF).

Bruddgrunnlaget - dette er kravene fra Delta og YS Stat:

  • All inntekt, det vil si brutto lønn, faste og variable tillegg (unntatt overtid), skal være pensjonsgivende.
  • AFP skal fortsatt være en del av tariffavtalen.
  • Betydelig reallønnsvekst, fordelt på både et sentralt tillegg og lokale forhandlinger.

Delta har mange medlemmer i statlige virksomheter som jobber skift/turnus. Variable tillegg som følge av turnusarbeid utgjør en betydelig andel av lønna deres og i dagens ordning er pensjonsopptjening på disse tilleggene begrenset til 66.000 kroner.  Et krav om at all inntekt skal være pensjonsgivende er derfor et svært viktig krav.

YS Stat reagerer på Staten ikke følger opp pensjonsavtalen som staten og arbeidstakerorganisasjonene ble enige om i 2018. Et viktig argument for YS Stat er at det bør være samme regler i hele offentlig sektor.

Teksten fortsetter under bildet

Meklingsstart i staten 1 foto Siv M Bjelland
MEKLINGSSTART: Oppstarten av meklingen for de statsansatte onsdag 22. mai. Øverst ved bordet riksmekler Mats Wilhelm Ruland. Til høyre forhandlingsdelegasjonen til YS Stat. Foto: Siv M. Bjelland

 

YS Stat

Hovedsammenslutningen YS Stat forhandler på vegne av YS-forbundene i statlig sektor.  

I tillegg til Delta har følgende YS-forbund medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Skolelederforbundet, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.