Lønn og avtaler for ansatte i statlige virksomheter

Tariffområde Staten omfatter Deltas medlemmer i ulike former for statlig virksomhet.

De statlige medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er regulert i Hovedtariffavtalen i staten. Denne inneholder et eget lønnsplanhefte med lønnstabeller, lønnsrammer og lønnsplaner. Gjennom årlige forhandlinger med staten blir medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår ivaretatt.

Lokale forhandlinger 2021

 • 1,8 prosent av lønnsmassen er satt av til lokale forhandlinger.
 • Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021.
 • Virkningstidspunkt er 1. juli 2021.

Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt dersom det er aktuelt å legge inn krav. Kravskjema finner du nedenfor.

Der det ikke er Delta-tillitsvalgt på arbeidsplassen, kan Delta-medlemmer gå sammen og velge tillitsvalgt. Ved behov for bistand med å velge tillitsvalgt, ta kontakt med ditt regionskontor.

Avtaler

Hovedavtalen har bl.a. bestemmelser om medbestemmelse og rettigheter og plikter for de tillitsvalgte. I tillegg er det inngått egne tilpasningsavtaler til hovedavtalen på virksomhetsnivå.

 • Hovedavtalen Staten 2017 - 2019 (pdf) - forlenget til 30.06.2021
 • Hovedtariffavtalen Staten 2020-2022 (pdf)
 • Særavtaler
 • Fleksitidavtalen (pdf)

  Kjernetiden er i utgangspunktet mellom 09.00 – 14.30, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er enige om at kjernetiden i staten ikke skal gjelde til og med 31. august 2021. 

  Virksomheter som har fastsatt avregningstidspunkter i nær fremtid, vil kunne få en situasjon der ansatte vil få strøket opparbeidet plusstid fordi det ikke er mulig å ta ut avspasering med bakgrunn i virksomhetens forhold, gitt den ekstraordinære situasjonen.

  For å hindre sletting av plusstid i denne situasjonen, suspenderer de sentrale parter grensene for avregningsperiode til og med 31. august 2021.

Tariffoppgjøret 2020

Lønnsoppgjørene er utsatt til høsten, og skal etter planen gjennomføres slik:

 • Oppstart forhandlingene: 1. september
 • Frist: 15. september

Oppstart: Delta krever reallønnsvekst og fokus på kompetanseheving

Last ned

Resultat

Oppgjøret endte i brudd 14. september: - Svært skuffende at staten ikke unner sine ansatte noen form for lønnstillegg

Last ned

Mekling

Partene startet meklingen 23. september. Meklingsfrist er 14. oktober klokken 24.00.

LES OGSÅ: Meklingen i gang: - Spent på om arbeidsgiver kommer med noe nytt

Resultat mekling

Enighet etter mekling på overtid: Medlemmene i staten er sikret reallønnsvekst

Uravstemning: Ja til lønnsoppgjøret i staten
 

Last ned

Det blir ikke lokale forhandlinger i 2020.

Mest for deg som er tillitsvalgt

 • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
 • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}