Lønn og avtaler for ansatte i statlige virksomheter

Tariffområde Staten omfatter Deltas medlemmer i ulike former for statlig virksomhet.

De statlige medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er regulert i Hovedtariffavtalen i staten. Denne inneholder et eget lønnsplanhefte med lønnstabeller, lønnsrammer og lønnsplaner. Gjennom årlige forhandlinger med staten blir medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår ivaretatt.

Tariffoppgjøret 2020

Lønnsoppgjørene er utsatt til høsten, og skal etter planen gjennomføres slik:

  • Oppstart forhandlingene: 1. september
  • Frist: 15. september

Lokale lønnsforhandlinger 2019

Lokale lønnsforhandlinger skal forhandles høsten 2019. Har du spørsmål, ta kontakt med din tillitsvalgt.

Avtaler

Hovedavtalen har bl.a. bestemmelser om medbestemmelse og rettigheter og plikter for de tillitsvalgte. I tillegg er det inngått egne tilpasningsavtaler til hovedavtalen på virksomhetsnivå.

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}