Tariffområde Spekter: Arkiv tariffoppgjør

Tariff 2019

Forhandlingsstart innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger): 2. april

A1-forhandlinger område 10, helseforetak 10. april

Virksomhetsvise forhandlinger

I perioden april-juni gjennomføres virksomhetsvise forhandlinger. Det endelige oppgjøret fastsettes i avsluttende fase 3-forhandlinger.

Frister

Samtlige områder unntatt 6, 10, 11 og 13: Overenskomstene skal være ferdigforhandlet innen fredag 3. mai klokken 15:00.

Område 6 - NRK:  Frist tirsdag 30. april kl. 15.00.

Område 11 - øvrige helseforetak: Frist 15. mai kl. 15.00.

Område 10 - helseforetak med sykehusdrift og område 13 - sykehus med driftsavtale:  A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon) 10. april - til mekling - og A2-forhandlinger (lønn) 10. mai.

Tariff 2016