Enighet i innledende Spekter-forhandlinger

ENIGHET I INNLEDENDE SPEKTER-FORHANDLINGER: Forhandlingsleder i YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen, og forhandlingsdirektør i Spekter, Bjørn Skrattegård, signerer protokollen.
ENIGHET I INNLEDENDE SPEKTER-FORHANDLINGER: Forhandlingsleder i YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen, og forhandlingsdirektør i Spekter, Bjørn Skrattegård, signerer protokollen. Foto: Malin Lindström

YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter er enige i årets innledende forhandlinger om lønnstillegg og kompetansesatsing samt AFP og slitertillegg.

– Med dette resultatet i ryggen har vi et godt utgangspunkt for å sikre våre medlemmer økt kjøpekraft i de kommende lokale forhandlingene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter og 1. nestleder i Delta.

Videre fremdrift i Spekteroppgjøret

For overenskomstene unntatt helseforetakene fortsetter forhandlingene nå i den enkelte virksomhet. Overenskomstene skal være ferdigforhandlet innen 9. mai klokken 15:00.

Oppgjøret for helseforetakene fortsetter med sentrale forhandlinger om lønn og andre arbeidsvilkår i A1- og A2-forhandlinger. A1-forhandlingene (sosiale bestemmelser) starter mandag 16. april klokken 10:00.

  Resultatet i korthet:

  • Generelt tillegg til alle på minst 1.950 kroner per år.
  • For alle med grunnlønn på 417.726 kroner eller mindre, et ytterligere lønnstillegg på 4.875 kroner per år.
  • I de virksomhetene som har privat AFP, etableres et slitertillegg for ansatte som går av med pensjon ved 62, 63 og 64 år. Dette er i tråd med ordningen i NHO-området.
  • Partene skal arbeide for å sikre det fremtidige kompetansebehovet og for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet.
  • Det er enighet om flere endringer i områdeinndelingen for å samle virksomheter – se protokollen inntil videre.

  Merk at lønnstilleggene ikke gjelder ansatte i helseforetakene. De avtales i egne forhandlinger senere i vår.

  Last ned:

  Dette er tariffområde Spekter og de innledende forhandlingene

  Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter organiserer en rekke virksomheter med statlig eierskap og private virksomheter innenfor alt fra samferdsel til helse.

  Virksomhetene i Spekter er delt inn i egne overenskomstområder. 

  De sentrale, innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for 14.000 YS-medlemmer i Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet. Medlemmene er ansatt i blant annet NSB, NRK, Avinor, Norges Bank, Studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, barnehager, teatre og museer.

  Merk at A-delsforhandlingene i liten grad omhandler helseforetakene og Lovisenberg sykehus.

  Deltas forhandlingsdelegasjon i Spekter-forhandlingene: Leder i YS Spekter og 1. nestleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingssjef i Delta, Merete Morken Norheim, hovedstyrerepresentant og leder i NRKs Tverrfaglige Forening, Tor Egelien og rådgiver i forhandlingsseksjonen, Mette Skare.
  Deltas forhandlingsdelegasjon i Spekter-forhandlingene: Leder i YS Spekter og 1. nestleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingssjef i Delta, Merete Morken Norheim, hovedstyrerepresentant og leder i NRKs Tverrfaglige Forening, Tor Egelien og rådgiver i forhandlingsseksjonen, Mette Skare.